Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti Zuzanina priča - bolesnica s dijagnozom MM

Multipli mijelom

Ovim putem želim ohrabriti sve one koji prolaze istu priču i poručiti da je znanost napredovala na način da se problemi poput ovog mogu riješiti te da na tržište stalno dolaze novi lijekovi koji mogu poboljšati kvalitetu života bolesnika.

Ostalo u: Multipli mijelom

Život s multiplim mijelomom: Uživajte u svakom danu - Alenova priča

Multipli mijelom

Život s multiplim mijelomom: Ostanite pozitivni | Priča bolesnika

Multipli mijelom

Život s multiplim mijelomom: Kreni naprijed | Priča bolesnika

Multipli mijelom