Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..

Živjeti sa psorijazom

Živjeti sa psorijazom

Živjeti sa psorijazom

Living with psoriasis

Kako živjeti s psorijazom u vrijeme COVID-19 pandemije?

Kako živjeti s psorijazom u vrijeme COVID-19 pandemije?

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) je bolest uzrokovana novim korona virusom SARS-CoV-2. Poznato je sedam humanih korona virusa, od kojih su četiri uzrok obične prehlade, a tri virusa, uključujući i SARS-CoV-2 mogu u pojedinih bolesnika dovesti do teške kliničke slike sa smrtnim ishodom.