Kako dijagnosticirati rak prostate?

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

PSA test

PSA test (određivanje prostata specifičnog antigena u krvi) nije pouzdani pokazatelj raka i iz tog je razloga njegova uporaba u dijagnosticiranju raka prostate kontroverzna

CEE_PC_disease_02
Stock photo. Posed by model.

Umjesto toga, njegova je osnovna primjena nadzor tijeka bolesti kroz vrijeme. PSA (od eng. Prostate Specific Antigen) jest protein (bjelančevina) koji proizvodi žlijezda prostata i nalazi se u sjemenoj tekućini, a u malim količinama nalazi se i u krvi. Za provođenje testa uzima se uobičajeni uzorak krvi koji se analizira kako bi se izmjerila koncentracija PSA-a. Uglavnom se smatra da normalna ukupna vrijednost PSA-a iznosi do 4 ng/ml (nanograma po mililitru); međutim, budući da se vrijednosti PSA-a mogu povećati s godinama ili u prisutnosti ostalih stanja koja nisu nužno povezana s prisutnošću raka, rezultati ovog testa ne smiju se tumačiti kao apsolutni.

Nužno je da liječnik očita i rastumači rezultate testa: na taj način može procijeniti te podatke dovodeći ih u vezu s dobi osobe i ostalim čimbenicima koji mogu utjecati na nalaz. Za muškarce čije su vrijednosti PSA manje od 4 ng/ml mala je vjerojatnost postojanja tumora.

 

KOJI SU FAKTORI KOJI MOGU UTJECATI NA REZULTATE TESTIRANJA?

 • nedavna ejakulacija
 • digitorektalni pregled
 • transrektalni ultrazvuk
 • dijagnostički postupci (npr. cistoskopija)

 Vožnja bicikla ili motora unazad nekoliko dana

JE LI TO ZATO ŠTO PSA NIJE MARKER ZA PRISUTNOST ILI IZOSTANAK ZLOĆUDNOSTI?

 • Oko 20 % slučajeva raka prostate dijagnosticiranih biopsijom otkriveno je u bolesnika s ​​"normalnim" vrijednostima PSA-a;
 • Vrijednosti PSA-a mogu biti povišene u prisutnosti prostatitisa ili benigne hipertrofije prostate;
 • Male promjene vrijednosti PSA-a mogu se javiti iz razloga koji nisu poznati, ali koji nipošto nisu patološki.

U usporedbi s tim, PSA test koji se provodi u muškaraca, koji su liječeni zbog raka prostate, radi praćenja razvoja bolesti vrlo je koristan za procjenu učinkovitosti liječenja. Štoviše, nakon liječenja, razina PSA-a se snižava na vrijednosti niže od uobičajenih kod zdravih muškaraca, u vremenu koje ovisi o vrsti terapije.

Ozbiljnost

Ozbiljnost tumora određuje se na temelju dva pokazatelja: stupanj zloćudnosti i stadij bolesti..

ODREĐIVANJE STUPNJA ZLOĆUDNOSTI

Patolog koji mikroskopski analizira tkivo dobiveno biopsijom ne određuje samo prisutnost stanica raka, nego određuje i stupanj diferenciranosti raka. Određivanje stupanja diferencijacije tumorskih stanica odnosi se na ocjenu agresivnosti tumora, tj. očekivanu brzinu kojom masa tumora raste i širi se na druge organe (stupanj zloćudnosti).

 • Gleason zbroj 3+3 (gradusna skupina 1) označava rast dobro diferenciranog tumora s malom tendencijom širenja na ostale organe; 
 • Gleason zbroj 7 (gradusna skupina 2 i 3) označavaju umjereno diferencirani tumor srednjeg stupnja agresivnosti;
 • Gleason zbroj 8, 9 ili 10 (gradusna skupina 4 i 5) označava agresivan rak koji je loše diferenciran i za koji je vjerojatnije da će se proširiti na ostale organe.

ODREĐIVANJE STADIJA BOLESTI

Drugi čimbenik koji se koristi za ocjenu raka prostate jest stadij bolesti. Određivanje stadija bolesti primjenjuje se za definiranje lokacije i veličine tumora, te proširenosti na ostale organe. Metoda koja se primjenjuje za opis stadija svih vrsta tumora jest TNM sustav klasifikacije, pri čemu slovo T označava proširenost primarnog tumora, slovo N upućuje na zahvaćenost zdjeličnih (regionalnih) limfnih čvorova, dok se slovo M odnosi na prisutnost udaljenih metastaza. Slovima TNM dodaju se odgovarajući brojevi. Tumori T1 i T2 nazivaju se „lokalizirani”, dok su T3 i T4 s ili bez istodobne zahvaćenosti zdjeličnih limfnih čvorova „lokalno uznapredovali” tumori. Kada tumor zahvati udaljene limfne čvorove i/ili ostale organe naziva se “uznapredovali” ili „metastatski” rak.

 

T- primarni tumor 
TX Primarni se tumor ne može odrediti
T0 Nema dokaza primarnog tumora
T1 Klinički neuočljiv tumor, nije opipljiv
T1a Slučajan histološki nalaz tumora u 5 % ili manje reseciranog tkiva
T1b Slučajan histološki nalaz tumora u više od 5 % reseciranog tkiva
T1c Tumor je pronađen biopsijom iglom (npr. zbog povišene razine prostata specifičnog antigena (PSA))
T2 Tumor je opipljiv i nije se proširio izvan prostate
T2a Tumor obuhvaća pola jednog režnja prostate ili manje
T2b Tumor obuhvaća više od pola jednog režnja, no ne i oba režnja
T2c Tumor obuhvaća oba režnja
T3 Tumor se proširio kroz kapsulu prostate
T3a Proširenje izvan kapsule (jednostrano ili dvostrano) uključujući mikroskopski obuhvaćeni vrat mjehura
T3b Tumor je zahvatio sjemeni mjehurić / sjemene mjehuriće
T4 Tumor je fiksan ili se proširio na obližnje strukture koje nisu sjemeni mjehurići: vanjski sfinkter, rektum, mišić podizač i/ili zdjeličnu pregradu
N - Regionalni limfni čvorovi
NX Regionalni limfni čvorovi ne mogu se procijenit
N0 Regionalni limfni čvorovi nisu zahvaćeni metastazama
N1 Metastaze na regionalnim limfnim čvorovima
M - udaljene metastaze
M0 Nema udaljenih metastaza
M1 Udaljene metastaze
  M1a     Neregionalni limfni čvor/čvorovi
  M1b     Kost/kosti
  M1c     Drugo mjesto / druga mjesta

Prognostičke skupine

Prognostičke skupine definirane su obzirom na rizik povrata bolesti nakon radikalnog lokalnog liječenja. Povezivanje proširenosti tumora koja je opisana stadijem bolesti s vrijednostima PSA-a i Gleason zbrojem, omogućuje razvrstavanje bolesnika u prognostičke skupine. Ovakvo razvrstavanje bolesnika usmjeriti će onkologa pri odabiru najprikladnijeg liječenja.

prognostičke skupine:

 • mali rizik povrata bolesti
 • umjereni rizik povrata bolesti
 • high risk

Definicija prognostičkih skupina temelji se na određivanju stadija (određenog s pomoću sustava TNM), ocjene stupnja zloćudnosti bolesti (određenog s pomoću Gleason zbroja i/ili gradusne skupine) i vrijednosti PSA-a.

  Niski rizik Srednji rizik Visoki rizik  
Definicija PSA < 10 ng/mL
i GS < 7
i cT1-2a
PSA 10-20 ng/mL
ili GS 7
ili cT2b
PSA > 20 ng/mL
ili GS > 7
ili cT2c
bilo koji PSA
bilo koji GS cT3-4 or cN+
  Lokaliziran Lokalno uznapredovao

Lokalizirana bolest znači da je tumor ograničen na prostatu.

Lokalno uznapredovala bolest znači da se tumor proširio izvan prostate i/ili u limfne čvorove zdjelice. Metastatska bolest znači da se bolest proširila u udaljene limfne čvorove i/ili organe (udaljene metastaze).

Prikaži više