Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..

Kirurško liječenje/Operacija

Kirurško liječenje/Operacija

Kirurško liječenje/Operacija

Odluka urologa o odabiru strategije liječenja i kirurga o tipu kirurškog zahvata ovisi o procjeni karakteristika tumora te osobina bolesnika. Cilj kirurškog liječenja je izlječenje, tj. uklanjanje čitavog tumora.