Elektrostimulativna terapija

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

U slučaju bolesnika sa suicidnim namjerama, bolesnika koji odbijaju unos tekućine i hrane i bolesnika kod kojih se pogoršava somatsko stanje, elektrostimulativna terapija predstavlja postupak koji spašava život.

CEE_SCHIZO_treatment_03_A

Terapija elektrostimulacijom osobito je učinkovita u sljedećim slučajevima:

  • depresije i psihoze otporne na lijekove,
  • depresije s psihotičnim simptomima,
  • katatona ukočenost.

Postupak uključuje stimulaciju središnjeg živčanog sustava električnim impulsima putem elektroda spojenih na temporalnu regiju.

Znate li...

Obavlja se pod nadzorom anasteziologa i pod općom anestezijom u potpunoj relaksaciji, tako da bolesnik ne osjeća nikakve neugodne učinke.

Elektrostimulativna terapija zahtijeva pisani informirani pristanak bolesnika, koji mora biti informiran o očekivanim terapeutskim rezultatima i mogućim rizicima. 

Kada bolesnik ne može izraziti pristanak zbog mentalnog poremećaja, pristanak mora dati with Županijskom sud na zahtjev nadležnog liječnika. Pristanak mora dati i Etičko povjerenstvo nadležne ustanove.

Prikaži više