Psihosocijalna terapija

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Lijekovi su temelj u terapiji shizofrenije. Međutim, postoje i drugi oblici terapije, osobito kada bolesnik koji nije svjestan svoje bolesti odustane od lijekova i o tome ne obavijesti ni liječnika ni obitelj.

Ponekad izrazito stresni događaji mogu izazvati povratak bolesti, čak i u bolesnika s redovitim pridržavanjem terapeutskog režima. U tom slučaju važno je istovremeno s farmakoterapijom provesti druge mjere zbog kojih će bolesnik postati svjestan prednosti primjene terapije te koje će pomoći u nošenju sa stresnim situacijama i olakšati socijalne kontakte.

Upamtite!

Psihosocijalna terapija temelj je za daljnji proces ozdravljenja i poboljšanje kvalitete života bolesnikove obitelji tijekom razdoblja nakon slabljenja akutnih (psihotični, manični, depresivni) simptoma.

Psihosocijalne metode koje se primjenjuju u psihijatrijskoj terapiji uključuju:

 • razne oblike psiholoških intervencija: psihološka pomoć, suportivna terapija, individualna i grupna psihoterapija, koje se provode u skladu s različitim teoretskim okvirima (kognitivno-bihevioralna, interpersonalna, psihodinamska), opuštanje, sistemska i obiteljska psihoterapija, intervencije okoline;
 • psihoedukacija bolesnika i njegove/njezine obitelji: prenošenje znanja o bolesti, njezinim simptomima, metodama liječenja, metodama nošenja sa simptomima, dostupnim ustanovama za terapiju, rehabilitaciju i podršku, bolesnikovim pravima, pogodnostima na koje ima pravo i mogućnostima zaštićenog zapošljavanja;
 • učenje vještina: osnovne vještine za život, komunikacija i socijalne vještine, sposobnost suočavanja s emocionalno zahtjevnim situacijama, rješavanje problema;
 • treniranje kognitivnih funkcija;
 • radna terapija: ručni rad, kuhanje, likovne umjetnosti, kućna radinost, umjetnička terapija, biblioterapija, terapija kretanjem i plesom, glazbena terapija, psihološko crtanje;
 • socioterapija: terapeutska zajednica, tehnike žetona, razne aktivnosti u grupama, natjecanja, izleti, večernja druženja, sastanci, rekreacija, sportske, kulturne i obrazovne aktivnosti.
CEE_SCHIZO_treatment_03_B
Stock photo. Posed by model.

Psihoterapija

Psihoterapija je u liječenju shizofrenije ili drugih poremećaja planirani terapeutski postupak u kojem terapeutska metoda uključuje psihološki učinak na odnos pojedinca ili grupe s psihoterapeutom.

Psihoterapiju pruža stručnjak (psiholog, liječnik) s odgovarajućom teoretskom pozadinom i praktičnim znanjem. Uvjet je za učinkovitu psihoterapiju bolesnikova motivacija za promjenom i njegova/njezina aktivna suradnja s terapeutom ili terapeutskom grupom. Postoji nekoliko trendova i metoda za postizanje psihoterapeutskih učinaka, koji se odabiru na temelju psihološke dijagnoze:

 • kognitivno-bihevioralna psihoterapija,
 • psihodinamska psihoterapija,
 • psihoanalitička psihoterapija,
 • integrativna psihoterapija,
 • interpersonalna psihoterapija.

Psihoedukacija

Postoje mnoge razne definicije psihoedukacije. Većina njih usmjerena je na problem stjecanja znanja o bolesti i dijeljenja tog znanja s drugim bolesnicima.

Upamtite!

Psihoedukacija se mora shvatiti kao proces koji uključuje bolesnike, njihove obitelji i liječnike, u kojemu se među trima grupama dijele informacije o problemima povezanima s bolesnikom i njegovim/njezinim obiteljskim sustavom radi poboljšanja funkcioniranja bolesnika i njihovih obitelji.

Psihoedukacija je stoga proces koji se odvija unutar sustava koji obuhvaća bolesnika, njegovu/njezinu obitelj i njegova/njezina liječnika, ali se informacije koje potječu iz tog pojedinačnog sustava mogu prenositi u druge sustave, odnosno na druge bolesnike.

Poveznica putem koje se komuniciraju te informacije najčešće je liječnik koji primjenjuje znanje o bolesti i njezinu liječenju stečeno kod jednog bolesnika i njegove/njezine obitelji u liječenju drugog bolesnika i njegove/njezine obitelji. Bolesnik i njegova obitelj također mogu sudjelovati u komuniciranju tog znanja drugim bolesnicima i njihovim obiteljima, kada se psihoedukacija odvija u grupnom formatu.

Dobro je znati...

Psihoedukacija je kontinuiran i promjenjiv proces, a njezin glavni cilj nije samo smanjiti simptome bolesti ili podsjećati bolesnika da uzima lijekove. Njezin je dodatni cilj omogućiti bolesniku i članovima njegove obitelji bolje psihosocijalno funkcioniranje, čak i unatoč psihotičnim simptomima.

Psihoedukacija se u shizofreniji fokusira na osnove i načine nošenja s bolešću, na izvore znanja i mogućnosti koje su potrebne za borbu sa shizofrenijom i postizanje procesa ozdravljenja. Psihoedukacija također omogućuje nošenje s emocionalnim aspektima duševne bolesti i njezinim učincima.

Mnogi znanstvenici psihoedukaciju shvaćaju kao oblik prevencije povratka bolesti i kao način poboljšanja bolesnikove suradljivosti kod uzimanja propisanih lijekova; međutim, može se reći da psihoedukacija na temelju tih dvaju čimbenika neće zadovoljiti većinu ciljeva te psihosocijalne terapije niti će ispuniti sva očekivanja bolesnika i njihovih obitelji.

Nadalje, „efektivno trajanje” takvog oblika psihoedukacije prilično je kratko te će interes bolesnika i njihove rodbine trajati samo tijekom prve primjene. Kasniji pokušaji psihoedukacije usmjerene samo na prevenciju relapsa bolesti i/ili poboljšanje liječenja, prestaju biti „učinkoviti”; bolesnik i njegova/njezina rodbina počinju shvaćati da „preporuke” nisu imale učinka, barem u slučaju tog bolesnika, budući da se relaps ipak dogodio.

Dobro je znati...

Primarni se cilj psihoedukacije usredotočuje na ispunjavanje životnih ciljeva koji su bitni za bolesnika i za poboljšanje njegova/njezina života, među ostalim, učinkovitijim suočavanjem sa stresom svih članova obitelji, jačanjem komunikacije i unapređenjem sposobnosti rješavanja problema.

Psihoedukacija ne omogućuje samo širenje znanja bolesnika i njihovih obitelji o bolesti i njezinu liječenju, već omogućuje i smanjenje negativnih simptoma shizofrenije, poboljšava međuljudsko funkcioniranje bolesnika, smanjuje rizik od relapsa te, čak i ako te prednosti i dalje nisu dostupne, omogućuje skraćivanje bolničkog psihijatrijskog liječenja.

Prikaži više