Ciljevi i pravila liječenja shizofrenije

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS
CEE_SCHIZO_treatment_01_A

Temeljna pravila u liječenju mentalnih bolesti uključuju:

  • ranu identifikaciju simptoma i intervencije radi sprečavanja napredovanja poremećaja,
  • sprječavanje povratka bolesti,
  • samostalni odabir metoda liječenja i višestran pristup,
  • edukaciju bolesnika i njegove/njezine obitelji i njihovo aktivno sudjelovanje u liječenju,
  • podršku u liječenju i sudjelovanje u obiteljskom i društvenom životu,
  • prednost kućnog nasuprot bolničkog okruženja za primjenu terapije.

Ta su pravila raspravljena u članku Pravila liječenja mentalnih poremećaja i stanja (u kategoriji Mentalni poremećaji pod karticom: Mentalno zdravlje i stanja).

Upamtite!

Jedan je od najvećih rizika za shizofrene bolesnike neprihvaćanje režima liječenja. Pridržavanje preporučene farmakoterapije može spriječiti pogoršanje zdravlja. Valja paziti na sigurnost i biti odgovoran za sebe i članove svoje obitelji. Sada je to još lakše: dugodjelujući lijekovi pomažu osobi da bude funkcionalna i pomažu u liječenju poremećaja. Mentalna bolest nije konačna presuda; život sa shizofrenijom je težak, ali može se olakšati.

Prikaži više