Manje bolesti znači više života

Pogledajte kako izgleda jedan imaginarni dan s liječenom i neliječenom shizofrenijom! Pritiskom na slovo „T” izmjenjujete liječeno i neliječeno stanje.

Pročitajte više

Manje bolesti znači više životae

Look how an imaginary day looks like with treated and untreated schizophrenia!

Pročitajte više
pogledajte video

Živjeti ispunjen život uz shizofreniju?
Moguće je.

Shizofrenija se danas kod većine bolesnika može učinkovito liječiti primjenom lijekova različitih formulacija i učestalosti primjene.

dnevno / svaka 2 tjedna / 1 mjesečno
ili
4 puta godišnje.

Saznajte više o mogućnostima liječenja

Uravnotežen život može se postići kombinacijom primjene lijekova i rehabilitacijskog programa za oboljele osobe i njihovu rodbinu.

Manje bolesti znači više života
Živjeti ispunjen život uz shizofreniju?

Manje bolesti znači više života

Shizofrenija je ozbiljan mentalni poremećaj koji se često javlja iznenada. To, naravno, može preplašiti oboljelu osobu i njezinu obitelj. Shizofrenija je okružena brojnim nesporazumima i stigmatizacijom, iako se dugoročnom terapijom lijekovima (antipsihoticima) i psihosocijalnom terapijom (razvijanje vještina, upravljanje stresom, podržano zaposlenje) čak može postići puna vrijednost života.

Pogledajte kako izgleda imaginarni dan s liječenom i neliječenom shizofrenijom!

Ako ste vi ili član vaše obitelji oboljeli od shizofrenije, porazgovarajte sa svojim psihijatrom o terapijskim opcijama!

SAZNAJTE O MOGUĆNOSTIMA LIJEČENJA

Bolest
Manje bolesti znači više života

Bolest8

Shizofrenija je bolest koja ometa funkcioniranje ljudskog uma. Uzrokuje intenzivne epizode psihoze s deluzijama i halucinacijama te dulja razdoblja smanjene ekspresije, motivacije i funkcioniranja. Shizofrenija se može liječiti.

Liječenje
Bolest

Liječenje

Koji su ciljevi liječenja?

Prije početka dugoročnog liječenja, bolnički tim (uključujući psihijatra, psihologa, medicinske sestre i socijalne radnike) postavlja ciljeve zajedno s osobom oboljelom od shizofrenije. Korisno je u terapiju što prije uključiti i obitelj bolesnika.

Ciljevi se mogu razlikovati od osobe do osobe. U početku je glavni cilj ponovno pronaći ravnotežu kroz korake, poput:

  • smanjenja ili eliminacije simptoma
  • sprječavanja relapsa i hospitalizacije
  • ublažavanja ili eliminacije mogućih nuspojava liječenja

Kad se uspostavi ravnoteža, moguće je postaviti više željenih ciljeva koji se često odnose na povratak kvalitete života na razinu prije nastupa bolesti, poput:

  • vraćanja školovanju ili poslu
  • samostalnog života
  • obnove osobnih odnosa

Rano liječenje

Rana dijagnoza i učinkovito liječenje ključni su da bi se postigli najbolji mogući ishodi.

Shizofrenija je bolest koja započinje u mlađoj dobi, pa se javlja u mladih osoba koje studiraju ili su na početku karijere. Psihotične epizode i drugi simptomi shizofrenije mogu ometati studiranje i posao, pa rana učinkovita terapija može puno pomoći i utjecati na cijeli bolesnikov život. Isplati se rano djelovati na bolest jer pravilno liječenje bolesniku može omogućiti čak i da se vrati načinu života kakav je imao prije shozofrenije.

Liječenje: opcije

Lijekovi za dugoročno liječenje shizofrenije mogu se podijeliti na 2 glavne vrste formulacija: tablete koje se moraju uzimati svaki dan i dugodjelujuće injekcije koje se mogu primjenjivati svaka 2 tjedna, svaki mjesec ili svaka 3 mjeseca. Sve dostupne terapijske opcije vrlo su učinkovite, ali samo ako se uzimaju/primjenjuju na propisani način.

Što se u stvarnosti događa?

Nakon hospitalizacije zbog prvih psihotičnih epizoda obitelj se trudi vratiti ravnotežu u život bolesnika uz pomoć lijekova koje liječnik propiše prilikom otpuštanja iz bolnice. To može biti otežano zbog više faktora uzrokovanih bolešću: dio bolesnika ne podigne svoje propisane antipsihotike ili ih uzimaju u razdoblju kraćem od mjesec dana.1 Ne uzimanje terapije na propisani način može dovesti do pogoršanja bolesti.2 Jedan od najčešćih uzroka pogoršanja bolesti je prestanak uzimanja propisane terapije.6

Postoji li drugačije rješenje?

Da, apsolutno. Da bi se smanjili izgledi za pogoršanje bolesti zbog neuzimanja propisanih lijekova, razvijeni su lijekovi s produljenim oslobađanjem.6 Lijekovi s produljenim oslobađanjem koje se mogu primjenjivati manje učestalo, postaju sve češće praktično rješenje i u drugim područjima medicine, poput reumatologije, dermatologije, imunologije. Kod liječenja shizofrenije liječnik može se terapiju koja se uzima svakodnevno zamijeniti injekcijom koja se primijenjuje u tjednim ili mjesečnim intervalima.3

Razgovarajte o terapijskim opcijama sa svojim psihijatrom kako biste pronašli najbolje rješenje za vas i vama blisku osobu!

Ovdje možete pronaći 2 upitnika koja vam mogu pomoći u razgovoru s vašim liječnikom, jedan za bolesnike, a drugi za rodbinu!


Upitnik
Manje bolesti
znači više života