Invalidnost kod mentalnih poremećaja

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS
CEE_SCHIZO_disease_01_E

Za nekoliko mentalnih poremećaja karakteristični su povratak bolesti ili kronično zaostajanje simptoma kao što su manjak energije ili motivacije za bilo kakve aktivnosti, mentalna i motorička retardacija, velike promjene raspoloženja, smetnje u pažnji i pamćenju, tjeskoba, osjećaj opasnosti, halucinacije i sumanutosti, kao i dezorganiziranost razmišljanja i ponašanja.

Prikaži više