Što je shizofrenija?

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Pojam "shizofrenija" nije jednoznačan u smislu dijagnoze i liječenja te za sobom povlači niz pogrešnih generalizacija i mitova. Skovao ga je Eugen Bleuler, švicarski psihijatar, koji je spojio dvije grčke riječi - schizis "podijeljeno" i phren "um". Tada je to bila psihoza koja se očituje "rascjepom uma" i nema ništa zajedničko s "podvojenom ličnosti", koja je nepsihotični simptom iz skupine disocijativnih poremećaja. 

S druge strane, Američko udruženje psihologa definira shizofreniju kao "ozbiljnu mentalnu bolest", što također nije istina jer izriče informacije o nepovratnosti promjena, a već je poznato da pacijenti sa shizofrenijom imaju razdoblja remisije te da 15% pacijenata može biti mentalno zdravo do kraja života nakon prve psihotične epizode.

Razlozi pojave simptoma shizofrenije jesu abnormalnosti u radu mozga o čemu će biti više riječi u kasnijem poglavlju.

MKB 10, Međunarodna klasifikacija bolesti, navodi sljedeće vrste shizofrenije:

F20.0 Paranoidna shizofrenija
F20.1 Hebefrena shizofrenija
F20.2 Katatona shizofrenija
F20.3 Nediferencirana shizofrenija
F20.4 Postshizofrena depresija
F20.5 Rezidualna shizofrenija
F20.6 Obična shizofrenija (simplex)
F20.8 Druga shizofrenija
F20.9 Shizofrenija, neoznačena

Navedene vrste shizofrenije međusobno se razliku prema intenzitetu simptoma i tijeku bolesti, ali ta podjela ne utječe značajno na način dijagnosticiranja ili liječenja bolesti, tako da iz perspektive pacijenta ili njegova/njezina njegovatelja nema bitan praktičan značaj. Američko udruženje psihijatara u svojoj se nedavnoj DSM-V klasifikaciji udaljilo se od identifikacije vrsta prema "identifikaciji područja", o čemu će biti govora u poglavlju "Simptomi shizofrenije".

Prikaži više