Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..
Uzroci

Uzroci

Ne postoji jedan izdvojeni uzrok shizofrenije. Kao i kod drugih uobičajenih kroničnih bolesti, poput dijabetesa i bolesti srca, vjeruje se da se shizofrenija razvija kao rezultat više istodobnih faktora.12

Genetički i okolišni faktori ili perinatalno oštećenje mozga mogu značajno doprinijeti razvoju ove bolesti.1, 13
Svaki od ovih faktora može povećati rizik od psihotičnih simptoma u određenih osoba, a okidači za te simptome mogu biti razne životne situacije ili događaji, poput društvene izolacije ili stresa, osobito u mlađoj odrasloj dobi.
Konzumacija uličnih droga (poput kanabisa) također se može povezati s razvojem shizofrenije i prolaznih psihotičnih simptoma.1
Specijalisti za mentalne bolesti slažu se da simptomi shizofrenije potječu od problema u prijenosu i procesiranju informacija u mozgu [kliničke smjernice Američke psihijatrijske udruge, 2004.].1
Ovi se problemi razvijaju kada je komunikacija koja proizlazi iz normalnog oslobađanja kemikalija između neurona u mozgu poremećena. 9
Iako se razvoj shizofrenije ne može spriječiti, pravilnim liječenjem moguće je kontrolirati te čak smanjiti učestalost simptoma shizofrenije (poznatih kao „psihotične epizode“).1

    EM-24040 CRO_MeEd-SCH-WEB-09-10/1/2020