Dodatne vrste podrške i skrbi

 • Usluge kućne njege

  Usluge kućne njege

  Korisnici usluga kućne njege osobe su koje trebaju pomoć druge osobe zbog dobi, zdravstvenog stanja, invalidnosti i slično. Usluge njege koje se pružaju kod kuće, a rijetko i u centrima za podršku u zajednici.

  POŠALJI KAO E-MAIL
  Preuzmi
  ISPIS
 • Pogodnosti socijalne pomoći

  Pogodnosti socijalne pomoći

  Savjetovanje se pruža besplatno u centrima socijalne skrbi, centrima za krizne intervencije, centrima za pomoć obiteljima, uredima za savjetovanje za ovisnike i njihove obitelji te za žrtve i počinitelje zlostavljanja i nasilja (prema Zakonu o socijalnoj pomoći, Zakonu o odgoju bez alkohola i suzbijanju alkoholizma, Zakonu o suzbijanju ovisnosti o drogama te Zakonu o suzbijanju obiteljskog nasilja).

  POŠALJI KAO E-MAIL
  Preuzmi
  ISPIS
 • Cjelodnevna njega

  Cjelodnevna njega

  Psihijatrijsko bolničko liječenje trebalo bi se primijeniti samo u slučaju teških mentalnih poremećaja s ponašanjem koje je opasno za život i/ili zdravlje bolesnika ili njegove obitelji. Terapija u bolnici također je namijenjena bolesnicima koji se osjećaju bespomoćno i izgubljeno zbog mentalnog poremećaja, koji ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebne, koji zahtijevaju dijagnosticiranje i terapiju u uvjetima cjelodnevne zdravstvene skrbi i koji nemaju nikakvu njegu kod kuće.

  POŠALJI KAO E-MAIL
  Preuzmi
  ISPIS
 • Neizravni oblici psihijatrijske njege

  Neizravni oblici psihijatrijske njege

  Liječenje u zajednici.

  POŠALJI KAO E-MAIL
  Preuzmi
  ISPIS
 • Ambulante za mentalno zdravlje

  Ambulante za mentalno zdravlje

  Ambulanta je mjesto namijenjeno za specijalizirano ambulantno liječenje mentalnih poremećaja i stanja.

  POŠALJI KAO E-MAIL
  Preuzmi
  ISPIS