Cjelodnevna njega

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Psihijatrijski bolnički odjeli

Psihijatrijsko bolničko liječenje trebalo bi se primijeniti samo u slučaju teških mentalnih poremećaja s ponašanjem koje je opasno za život i/ili zdravlje bolesnika ili njegove obitelji. Terapija u bolnici također je namijenjena bolesnicima koji se osjećaju bespomoćno i izgubljeno zbog mentalnog poremećaja, koji ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebne, koji zahtijevaju dijagnosticiranje i terapiju u uvjetima cjelodnevne zdravstvene skrbi i koji nemaju nikakvu njegu kod kuće.

 

CEE_SCHIZO_support_04_E
Stock photo. Posed by model.

Indikacija za bolničko liječenje također je i istovremeno postojanje mentalnih i somatskih poremećaja, koji zahtijevaju specijalističku dijagnozu i terapiju u uvjetima cjelodnevne dostupnosti zdravstvenih usluga i s potencijalom za izvođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka povećanog rizika, koji zahtijevaju zdravstvenu zaštitu u bolničkom okruženju (npr. dijagnostička punkcija, postupci s elektrostimulativnom terapijom). U psihijatrijskim bolnicama cjelodnevni specijalistički odjeli organizirani su na sljedeće načine:

 • psihogerijatrija,
 • pedijatrijsko-adolescentski odjel,
 • za ranu i kasnu rehabilitaciju od psihotičnih poremećaja,
 • za liječenje depresije i afektivnih stanja,
 • za liječenje neuroze, poremećaja osobnosti,
 • za liječenje ovisnosti o alkoholu i drogama,
 • za detoksikaciju,
 • forenzička psihijatrija.

Nepovoljni učinci bolničkog okruženja svode se na najmanju moguću mjeru restrukturiranjem velikih bolničkih sklopova, izgradnjom u njima prethodno spomenutih specijalističkih odjela i prebacivanjem nekih kreveta u psihijatrijske odjele u općim, multidisciplinarnim bolnicama.

Smještanje psihijatrijskog bolničkog liječenja na odjelima općih bolnica podupire se, osim zbog boljeg pristupa specijalističkoj dijagnostici i zdravstvenim konzultacijama, također i zbog izjednačavanja statusa psihijatrijskih bolesnika i bolesnika sa somatskim bolestima, što smanjuje stigmatizaciju psihijatrijskih bolesnika. Takva je stigmatizacija primijećena u tradicionalnim psihijatrijskim bolnicama.

Psihijatrijski odjel ne smije imati više od 20 - 30 kreveta, raspoređenih po 1 - 4 u sobe za pacijente. Na psihijatrijskom odjelu rade psihoterapeuti, socijalni radnici, radni terapeuti i medicinske sestre.

Upamtite!

Rad takvog odjela organiziran je prema principu terapijske zajednice. Terapijski program na odjelu uključuje radnu aktivnu terapiju i razne oblike aktiviranja, rekreacije i društvenih kontakta.

Bolesnik se odmah nakon prijave upućuje u topografiju i pravilnik odjela, prava bolesnika i mogućnosti kontaktiranja pravobranitelja bolesnika. Tijekom svog boravka na odjelu bolesnik će imati odgovarajući prostor za držanje osobnih stvari s mogućnošću zaključavanja vrijednih predmeta i novca u depozitu.

Dobro je znati...

Tijekom bolničkog liječenja bolesnik ima pravo na neograničen kontakt sa svojom obitelji i bliskim prijateljima (dopisivanje, telefonski pozivi, posjete), kao i na kontaktiranje pravobranitelja bolesnika u psihijatrijskoj bolnici.

Bolesnici s poboljšanim zdravstvenim stanjem također mogu slobodno izaći s odjela (sustav "otvorenih vrata" ili dokument koji im dopušta napuštanje odjela), kao i otići kući na dopust (probni izlaz) na neko vrijeme u dogovoru s liječnikom i obitelji.

Dijagnoza na više razina provodi se na odjelu za pacijentove zdravstvene, psihosocijalne i socijalne probleme. Zatim terapeutski tim razvija plan terapije, pri čemu se u obzir uzima:

 • liječenje mentalnog i somatskog stanja,
 • psihoedukacija i podrška za bolesnika i njegovu/njezinu obitelj,
 • psihološki i psihosocijalni učinci,
 • socijalne intervencije i intervencije okoline,
 • poboljšano funkcioniranje.

Kako se dogovara prijem na psihijatrijski odjel i kada se realizira otpust iz bolnice?

Znate li ...

Primanje na bolnički odjel za cjelodnevnu skrb moguće je uz uputnicu, koju je izdao psihijatar (ambulante za mentalno zdravlje, tima za liječenje u zajednici, odjela dnevne bolnice, liječnik obiteljske medicine ili druge ustanove) i odluku psihijatra bolničkog odjela za prijem i pisanu suglasnost bolesnika.

Liječenje u bolničkom psihijatrijskom odjelu je besplatno (u skladu sa zakonom o mentalnoj zdravstvenoj zaštiti).  Zaposleni bolesnici koriste bolovanje tijekom liječenja u bolnici. Prilikom prijema na bolnički psihijatrijski odjel bolesnik mora dati pisani pristanak na liječenje i odvojeni pristanak za informiranje određene bliske osobe o njegovom/njezinom zdravstvenom stanju i za uvid u medicinsku dokumentaciju.

U slučaju nužde, primanje na psihijatrijski odjel bolnice moguće je i bez valjane uputnice psihijatra; odluku u tom slučaju donosi liječnik na dužnosti na bolničkom odjelu za prijem. Kada se bolesnik ne slaže sa slanjem na bolnički psihijatrijski odjel, primanje i liječenje može se odvijati bez pristanka bolesnika uz mjere prisile, ali samo kada je bolesnik prijetnja za svoj život i zdravlje ili za život i zdravlje drugih osoba.

Slično tome, kada bolesnik ugrožava svoj ili život ili zdravlje drugih osoba te njegovo ponašanje ukazuje na mogućnost mentalne bolesti koja, međutim, nije potvrđena,  postoji mogućnost prisilnog zadržavanja na odjelu bez pristanka pacijenta ali u trajanju do 48 sati, nakon čega se mora obavijetiti nadležni županijski sud koji onda dalje odlučuje o nastavku liječenja.  Bolesnik koji se primi u psihijatrijsku bolnicu bez njegove suglasnosti mora se obavijestiti o razlozima hospitalizacije i o njegovim pravima. Takav bolesnik može zatražiti otpust i mora se otpustiti po isteku razdoblja za promatranje i liječenje bolesnika bez njegove suglasnosti.

U Hrvatskoj se sada poštuje pravo bolesnika na izbor ustanove za liječenje. Međutim, s obzirom na i dalje vrlo visok broj zahtjeva za bolničkim liječenjem i malen broj slobodnih mjesta, određene su regije obaveznog prijema za određene bolničke odjele, koji su dužni primiti bolesnika u akutnom stanju ili pronaći mjesto u drugoj bolnici (odjelu) s osiguranim prijevozom. Bolesnici koji ne zahtijevaju hitni prijem mogu se staviti na listu čekanja.

Znate li ...

Otpustu iz bolnice prethodi razdoblje prilagodbe na život izvan odjela, s periodičkim dopustima za boravak kod kuće (probno-adaptacijski izlasci).

Tijekom tog razdoblja ocjenjuje se koja vrsta terapije, rehabilitacije i potpore će biti potrebna bolesniku nakon otpusta i kojoj se ustanovi u okolini treba uputiti.

Upamtite!

Čak i uz psihijatrijski odjel koji savršeno funkcionira teži se da se bolesnik otpusti što je prije moguće i uputi ustanovama za psihijatrijsko liječenje u zajednici (Dnevna bolnica, tim za liječenje u zajednici, ambulanta).

Ustanove za stanovanje i skrb

Sve osobe koje nisu u stanju zadovoljiti svoje osnovne potrebe – zbog mentalnog stanja ili invalidnosti – te stoga nisu sposobne živjeti samostalno, ali ne mogu dobiti odgovarajuću njegu u vlastitom domu ili su hospitalizirane u mentalnoj bolnici, ali ispunjavaju uvjete za liječenje u ambulanti, imaju pravo na cjelodnevnu skrb u ustanovi za stanovanje i skrb. 

Prikaži više