Neizravni oblici psihijatrijske njege

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Liječenje u zajednici - tim za liječenje u zajednici

Poticanje postupka ozdravljenja nakon epizode shizofrenije zahtijeva:

 • suradnju bolesnika, njegove/njezine obitelji i višečlanog stručnog terapijskog tima,
 • praćenje bolesnika u njegovom/njezinom privatnom životu,
 • suradnja s nemedicinskim institucijama koje pružaju podršku bolesnicima (socijalna skrb, lokalne vladine institucije, nevladine organizacije).

Upamtite!

Sve navedeno moguće je samo u prirodnom okruženju bolesnika te su iz tog razloga u psihijatrijskoj terapiji poželjni razni oblici liječenja u zajednici, s težnjom da se liječenje u bolnici smanji na najmanju potrebnu razinu.

CEE_SCHIZO_support_04_F
Stock photo. Posed by model.

Terapiju u bolesnikovu okruženju provodi tim za liječenje u zajednici . Tim se sastoji od liječnika psihijatra, kliničkih psihologa, psihoterapeuta, terapeuta u zajednici i medicinskih sestara. Njega se pruža bolesnicima s mentalnim poremećajima i stanjima koji pokazuju funkcionalne probleme izvan bolnice te su stoga u opasnosti od ponovne hospitalizacije. Pravila aktivnosti tima:

 • multiprofesionalni pristup,
 • kombinacija medicinskih i psihosocijalnih utjecaja,
 • promjenjivost uloga,
 • zajedničko određivanje individualnog programa terapije za određenog bolesnika,
 • čest kontakt s bolesnikom (prosječno jednom ili dvaput tjedno),
 • pružanje usluga u bolesnikovom domu (najmanje polovica svih pruženih usluga).

Svaki bolesnik ima svojeg terapeuta s kojim osmišlja individualni program terapije.

Dobro je znati...

Naglasak je stavljen na sudjelovanje bolesnika u odabiru ciljeva terapije i u izradi plana terapije, kao i na bolesnikovo određivanje osobnih životnih ciljeva, povećanu kontrolu vlastitog života i preuzimanje sve više odgovornosti za svoju sudbinu.

Ako je potrebno i moguće, njega se također proširuje na bolesniku blisko okruženje obiteljskog doma. Usluge tima za liječenje u zajednici pružaju se u skladu s ugovorom s Nacionalnim zdravstvenim fondom. U to spadaju:

 • kućne posjete (u okruženju),
 • savjetovanje u uredu tima (medicinsko savjetovanje: dijagnostičko, terapeutsko i kontrolno, psihološko savjetovanje: dijagnostičko i standardno),
 • sastanci: psihoterapija, obiteljska terapija i sastanci za podršku.

Isto se tako pružaju usluge koje nisu standardne u pogledu posredovanja i pomoći u ostvarivanju prava i socijalnih i zdravstvenih pogodnosti, psihoedukaciji, sastancima s dijetetičarem, sastanci kluba, izleti i posebni događaji. Najčešće metode rada tima su:

 • dijagnostika: psihijatrijska, opća medicinska, psihološka, upućivanje na konzultacije i specijalizirane preglede/ispitivanja;
 • farmakoterapija;
 • praćenje mentalnog i somatskog stanja;
 • psihoterapija: kognitivno-bihevioralna, psihodinamska, sustavna;
 • podučavanje: osnovnih životnih vještina, društvenih vještina, suočavanje s bolesti, kognitivne funkcije;
 • psihoedukacija bolesnika i njegove obitelji, savjetovanje, krizne intervencije, posredovanja, psihološka podrška i pomoć: grupna i pojedinačna;
 • klupske aktivnosti, izleti,
 • pomoć u pronalaženju zaposlenja;
 • suradnja s drugim ustanovama: zdravstvene ustanove, socijalne ustanove, nevladine organizacije, samouprava, ustanove uključene u radnu prilagodbu.

Kako se obavlja primanje i otpuštanje iz tima?

Znate li ...

Bolesnik može doći u tim za liječenje u zajednici sam ili obitelj bolesnika može organizirati sastanak. Uputnica nije potrebna.

Međutim, bolesnike često upućuju psihijatri iz ambulanti za mentalno zdravlje, s bolničkih odjela i iz dnevnih bolnica, kao i liječnici opće prakse. Skrb tima za liječenje u zajednici pruža se kada tim analizira bolesnikove potrebe u pogledu zdravstvenih i psihosocijalnih usluga i nakon utvrđivanja i obostranog prihvaćanja principa prema kojima će se te usluge pružati.

Uvjet da bolesnik dobije njegu od tima jest pisani pristanak bolesnika i potpisan pristanak na informiranje određene pacijentu bliske osobe o njegovom/njezinom zdravstvenom stanju i otkrivanje zdravstvene dokumentacije. Trajanje njege koju će pružati tim za liječenje u zajednici nije unaprijed određen. Bolesnik se može otpustiti na njegov zahtjev, pa i usmeni. Kada se zadani terapijski ciljevi ostvare, bolesnik se može, u dogovoru s timom, prebaciti u ambulantu za mentalno zdravlje na manje intenzivnu njegu.

Kada se mentalno stanje bolesnika pogorša, može biti potrebno uputiti bolesnika u u dnevnu bolnicu ili na bolnički odjel radi daljnjeg liječenja. Iz tog je razloga važna bliska suradnja svih navedenih ustanova unutar lokalnog centra za mentalno zdravlje.

Dnevna bolnica

To je ustanova za liječenje mentalnih poremećaja u dnevnom sustavu. Pacijent ostaje na odjelu od 8:00 do 15:00 h, a ostatak dana i noć provodi kod kuće. U dnevnoj bolnici bolesniku su dostupni psihijatar, psiholog i medicinska sestra.

Radni terapeuti, psihoterapeuti i socijalni radnik također rade na odjelu. Dnevna bolnica pruža: medicinsko dijagnosticiranje (mentalnog i somatskog zdravlja), psihološko dijagnosticiranje, socijalno dijagnosticiranje i planiranje i primjenu terapije. Terapija uključuje farmakološko liječenje mentalnih i somatskih poremećaja i raznih oblika nefarmakološke terapije, osobito:

 • individualna i grupna psihoterapija,
 • socioterapija,
 • radna terapija,
 • umjetnička terapija (terapija s pomoću umjetnosti: glazba, ples, crtanje, slikanje),
 • biblioterapija,
 • terapija kretanjem,
 • učenje životnih vještina (higijena, kuhanje, upravljanje budžetom),
 • vježbanje socijalnih vještina (komunikacija, međuljudske vještine, rješavanje problema, nošenje s emocijama),
 • sesije kognitivnog treninga,
 • psihoedukacija.

Dobro je znati...

U mnogo se slučajeva mentalni poremećaji mogu dijagnosticirati i liječiti u dnevnoj bolnici, što je dobra alternativa za cjelodnevn bolničko liječenje na odjelu psihijatrije, jer ne odvaja bolesnika iz njegova kućnog okruženja.

U drugim je slučajevima moguće smanjiti razdoblja hospitalizacije prebacivanjem bolesnika s odjela za cjelodnevnu skrb (nakon slabljenja akutnih simptoma) u dnevnu bolnicu radi nastavka liječenja.

Dobro je znati...

Dnevne bolnice su po karakteru općeg psihijatrijskog usmjerenja (terapijski), gdje je moguće dijagnosticirati i liječiti sve vrste mentalnih poremećaja. 

Postoje također i specijalizirane dnevne bolnice:

 • odjeli za dnevnu rehabilitaciju s psihoterapeutskim programima i programima obuke za osobe nakon prve epizode ili s kroničnim ili povratnim tijekom psihotičnih događaja (osobito shizofrenije);
 • za osobe s neurotskim poremećajima, poremećajima ličnosti i problemima s jedenjem (ti odjeli pružaju bogate programe individualne i grupne psihoterapije),
 • za osobe s depresijom ili osobe s afektivnim poremećajima (depresije i bipolarni poremećaji),
 • za senilne osobe starije dobi (psihogerijatrija),
 • za osobe ovisne o alkoholu,
 • za osobe ovisne o psihoaktivnim drogama.

Kako se može prijaviti?

Znate li ...

Primanje u Dnevnu bolnicu moguće je uz uputnicu, koju je izdao psihijatar (ambulante za mentalno zdravlje, tima za liječenje u zajednici, bolnice ili neke druge zdravstvene ustanove) i nakon što bolesnika kvalificira terapeutski tim u dnevnoj bolnici.

Terapija na odjelu u dnevnoj bolnici je besplatna. Bolesnik mora biti osiguran. Tijekom razdoblja terapije u dnevnoj bolnici zaposleni su bolesnici na bolovanju.  Prilikom upisa na odjel u dnevnu bolnicu bolesnik mora dati pisani pristanak na liječenje i odvojeni pristanak za informiranje određene bliske osobe o njegovom/njezinom zdravstvenom stanju i za otkrivanje zdravstvene dokumentacije.

Prikaži više