Pogodnosti socijalne pomoći

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Centri za socijalnu skrb

CEE_SCHIZO_support_04_D
Stock photo. Posed by model.

Centri za socijalnu skrb djeluju u svakoj općini, gdje pružaju pomoć i podršku osobama kojima je potrebna. 

Specijalističko savjetovanje

Sustav socijalne pomoći pruža usluge specijalističkog savjetovanja, uključujući:

 • usluge obiteljskog savjetovanja (pomoć u rješavanju bračnih problema i problema u roditeljstvu),
 • usluge savjetovanja za pojedince i obitelji koje se suočavaju sa životnom krizom,
 • savjetovanje za pojedince ovisno o alkoholu i drogama te za obitelji ovisnika,,
 • savjetovanje za žrtve i počinitelje nasilja.

Savjetovanje se pruža besplatno u centrima socijalne skrbi, centrima za krizne intervencije, centrima za pomoć obiteljima, uredima za savjetovanje za ovisnike i njihove obitelji te za žrtve i počinitelje zlostavljanja i nasilja (prema Zakonu o socijalnoj pomoći, Zakonu o odgoju bez alkohola i suzbijanju alkoholizma, Zakonu o suzbijanju ovisnosti o drogama te Zakonu o suzbijanju obiteljskog nasilja).

Centri za obiteljsko savjetovanje

Specijalistički uredi za savjetovanje za obitelji, koji rade na razini okruga i u većim gradovima. Glavni je cilj pružiti podršku obiteljima, a osobito:

 • promovirati obiteljski život i zdravi stil života,
 • pružiti stručnu pomoć i usluge savjetovanja obiteljima,
 • pružiti podršku obiteljima u rješavanju problema,
 • osigurati obrazovanje i informacije o problemima obiteljskog života.

Centri za obiteljsko savjetovanje nude:

 • psihološko, roditeljsko i obrazovno savjetovanje i savjete,
 • pravne savjete,
 • bračno i obiteljsko posredovanje,
 • pojedinačnu i grupnu psihoterapiju (za odrasle, djecu i mlade),
 • bračno i partnersko savjetovanje, obiteljsku terapiju,
 • grupe za podršku,
 • obuke, radionice.

U centar za obiteljsko savjetovanje možete otići bez uputnice; sve usluge savjetovanja pružaju se besplatno. Centri za obiteljsko savjetovanje nude pomoć stanovnicima lokalne županije, općine ili gradske četvrti.

Domovi za stanovanje i skrb

Sve osobe koje nisu u stanju zadovoljiti svoje osnovne potrebe – zbog mentalnog stanja ili invalidnosti – te stoga nisu sposobne živjeti samostalno, ali ne mogu dobiti odgovarajuću njegu u vlastitom domu ili su hospitalizirane u duševnoj bolnici, ali ispunjavaju uvjete za trajno liječenje kod kuće, imaju pravo na cjelodnevnu skrb kao stanari u domu za stanovanje i skrb.

Upamtite!

Uloga domova za stanovanje i skrb nije ograničena na zadovoljavanje osnovnih potreba osoba koje tamo stanuju. Domovi za stanovanje i skrb provode programe čiji je cilj aktiviranje i poboljšanje općenitog funkcioniranja stanara kroz radionice radne terapije i rehabilitacijske sesije.

Dostupne su i sljedeće usluge:

 • zdravstveni pregledi,
 • specijalističke zdravstvene procjene,
 • medicinska terapija i psihoterapija,
 • lijekovi i ortopedska pomagala.

Rehabilitaciju vodi liječnik i, kada god je to moguće, psihijatar.

Domovi za stanovanje i skrb usmjereni su na pripremanje štićenika, u mjeri u kojoj je to moguće, na samostalan život i brigu o sebi. Stanarima se pomaže u njihovim naporima da pronađu plaćeni posao, po mogućnosti neki koji ima terapeutsku svrhu.

Dom za stanovanje i skrb mjesto je gdje bi stanari trebali moći zadovoljiti svoje vjerske, duhovne i kulturne potrebe. Stanare se potiče da pokrenu samostalne aktivnosti te da njeguju i razvijaju odnose s obitelji i lokalnom zajednicom. Osim toga, domovi za stanovanje i skrb obrazuju svoje stanare o njihovim pravima, štite ta prava i osiguravaju nepristrano i učinkovito rješavanje prigovora.

Prikaži više