Posao i društveni kontakti

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Pravo na rad temeljno je pravo čovjeka i u slučaju shizofrenije predstavlja vrijedan element terapije. Rad pomaže smanjiti razinu ravnodušnosti, društvenog povlačenja i jezičnog siromaštva.

Upamtite!

Bolesnik u fazi remisije može prihvatiti posao prikladan za njegovo obrazovanje i vještine i biti koristan radnik. Bolesnik također može nastaviti s prekinutim studijem, završiti obrazovanje i steći poslovne vještine. Nažalost, većina bolesnika izgubi posao s napretkom bolesti.

HR_SCHIZO_support_02

Rezultati istraživanja društvene perspektive pokazuju da je 46% bolesnika u ispitanoj grupi radilo u vrijeme dijagnoze, dok je kasnije gotovo 3/4 njih izgubilo posao u tijeku bolesti. Postotak osoba koje su izgubile posao porastao je s povećanjem broja hospitalizacija.

Među bolesnicima s pet ili više hospitalizacija, više od 90% bolesnika koji su radili izgubilo je posao, dok je gotovo pola bolesnika s manjim brojem hospitalizacija ostalo zaposleno.

Prikaži više