Terapeutski utjecaj njegovatelja

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Shizofrenija je kronična bolest koja zahtijeva dugoročnu terapiju, obično tijekom cijelog života bolesnika.

Da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje shizofrenog bolesnika, nužno je da se on/ona pridržava preporučenog režima uzimanja lijekova, da se koristi raznim vrstama dostupnih terapija i slijedi pravila pravilne ishrane te da je uključen/a u fizičke aktivnosti i društvene kontakte. Uloga je članova obitelji pružiti podršku bliskom rođaku u različitim fazama bolesti. U većine bolesnika tijek shizofrenije karakteriziraju ponavljajuće psihotične epizode.

Znate li ...

Bolest je najozbiljnija unutar približno 5 godina od nastupa.

CEE_SCHIZO_support_01_E
Stock photo. Posed by model.

Riječ je o tzv. kritičnom razdoblju s čestim psihotičnim epizodama koje uzrokuju progresivno oštećenje mozga, što za posljedicu ima sve dulja razdoblja liječenja u bolnici, sve veću otpornost na lijekove, liječenje psihotičnih simptoma, pogoršanje pamćenja i izvršnih funkcija, gubitak posla i funkcionalno slabljenje u obitelji i u okolini. 

Najvažniji je cilj dugoročne terapije spriječiti relapse bolesti i njihove negativne posljedice. Temeljna je pretpostavka pružiti podršku pacijentu u redovitom uzimanju antipsihotičnih lijekova i motivirati ga/je za razne oblike terapije.

Upamtite!

Terapeutski utjecaj njegovatelja uz empatiju zahtijeva prije svega i opširno znanje o bolesti i njezinom liječenju te sposobnosti opažanja i pravilne komunikacije, prilagođene mogućnostima pacijenta.

Dobro je znati...

Za bolesnika je vrlo važno da ima u blizini bliske osobe s kojima može razgovarati o liječenju. Važno je da takvi razgovori podržavaju bolesnika i njegovo/njezino učinkovito liječenje na konstruktivan način jer psihološka podrška je od iznimne važnosti.

Prikaži više