Shizofrenija može dramatično izmijeniti život bolesnika i njima bliskih ljudi, kao i osoba uključenih u brigu o bolesnicima.

CEE_SCHIZO_support_04_B
Stock photo. Posed by model.

Osobama uključenima u brigu o bolesnicima često je teško nositi se s psihotičnim epizodama, kao i pozitivnim i negativnim simptomima u bolesnika.

Briga o bliskom prijatelju ili članu obitelji sa shizofrenijom posao je na puno radno vrijeme. Zbog toga je izrazito teško brinuti se o bolesniku te istodobno imati karijeru i brinuti se o drugim članovima obitelji.

K tome, osobe koje se brinu o bolesniku mogu osjećati velik gubitak i tugu, koji mogu biti smetnja u obiteljskom i društvenom životu te aktivnostima na radnom mjestu.