Kako živjeti s upalnim bolestima crijeva u vrijeme COVID-19 pandemije?

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS
Corona virus_J4P

COVID-19 pandemija je uzrokovala značajne promjene u zdravstvenim, higijenskim, socijalnim, psihoemocionalnim i ekonomskim aspektima svakodnevnog života. Trenutno ne postoji jasna povezanost između COVID-19 infekcije i razvoja ili pogoršanja upalne bolesti crijeva. Bolesnici s upalnim bolestima crijeva spadaju u skupinu kroničnih bolesnika nerijetko liječenim s potentnim protuupalnim, imunomodulatornim i biološkim lijekovima. Samim time potencijalno spadaju u rizičnu skupinu za obolijevanje od COViD-19 infekcije, posebice u dijelu bolesnika starijih od 60 godina i/ili prisutnim popratnim bolestima kao što su povišeni krvi tlak, šećerna bolest, kronične bolesti dišnoga sustava (astma, KOPB), kronična bubrežna insuficijencija, maligne bolesti, a posebice ako su još i pušaći. 

 

 • Kada posumnjati na COVID-19 infekciju?

  COVID-19 infekcija je karakterizirana istovremenom pojavom tegoba od strane dišnoga sustava u vidu šmrcanja, kihanja, grlobolje, suhoga kašlja i poremećaja okusa te mirisa, praćenih umorom, bolovima u mišićima i povišenom tjelesnom temperaturom.

 • Kada je potrebno kontaktirati liječnika obiteljske medicine?

  1. U slučaju da sumnjate da imate simptome COVID-19 infekcije, posebice ako su praćeni kašljem koji se pogoršava ili nedostatkom zraka.
  2. Ukoliko ste bili u bliskom kontaktu s osobom koja potvrđenu infekciju.
  3. Ukoliko ste bili u kontaktu ili dijelite kućanstvo s osobom koja je u samoizolaciji.
  4. Ukoliko ste u dvojbi oko korištenja svoje kronične terapije.
 • Kojih se preporuka treba držati u svakodnevnom životu tijekom trajanja COVID-19 pandemije?

  1. Držati se nacionalnih preporuka osobne higijene, socijalnog distanciranja i po potrebi samoizolacije te nošenja maski.
  2. Obavezan prestanak pušenja ukoliko ste pušač.
  3. Pobrinite se da imate adekvatnu zalihu terapije koju vam je propisao liječnik za Crohnovu bolesti ili ulcerozni kolitis u slučaju potrebe za samoizolacijom.
  4. Učestalo perite ruke (minimalno 20 sekundi sa sapunom i toplom vodom ili dezinficijensima na bazi 60-95% alkohola).
  5. Izbjegavajte dodirivanje rukama vašega lica (posebice područja očiju, usta i nosa).
  6. Držite se preporuka o putovanju dobivenih od Nacionalnog kriznog stožera.
  7. Redovito kontrolirajte svoju tjelesnu temperaturu
  8. U slučaju razvoja kašlja, povišene tjelesne temperature i nedostatka zraka kontaktirajte svoga nadležnoga liječnika obiteljske medicine.
 • Postoje li specifičnosti terapije upalnih bolesti crijeva na koje treba obratiti pažnju tijekom COVID-19 pandemije?

  S obzirom da se upalne bolesti crijeva liječe lijekovima s protuupalnim i imunosupresivnim djelovanjem uvijek se razmatra pitanje da li isti povisuju i rizik od stjecanja infekcija. Rizik infekcije uz sve lijekove koji se uobičajeno koriste u liječenju upalnih bolesti crijeva je načelno nizak do zanemariv te se svakako preporuča nastavak korištenja svih konvencionalnih protuupalnih i imunomodulatornih kao i bioloških lijekova neovisno o načinu primjene (oralni, rektalni, subkutani, intramuskularni i intravenski). Početak eventualnog započinjanja novoga liječenja protuupalnim, imunomodulatornim kao i biološkim lijekovima treba individualno procijeniti. Svakako se konzultirajte s nadležnim liječnikom po pitanju eventualnog smanjenja doze ili prekida Vaše dosadašnje terapije.

 • S obzirom da koristim lijekove s protuupalnim/imunosupresivnim učinkom trebam li možda smanjiti dozu, odgoditi primjenu ili prekinuti korištenje istih?

  1.  Svakako se preporuča redovito i pravovremeno korištenje Vaše dosadašnje terapije upalnih bolesti crijeva u dozama propisanim od Vašega gastroenterologa.
  2. U slučaju pojave respiratornih tegoba praćenih povišenom tjelesnom temperaturom (>37.8C) odgodite primjenu Vaših lijekova do konzultacije s Vašim liječnikom.
  3. Oko bilo kojega pitanja vezanog uz uzimanje, odgađanje ili eventualno prekidanje uzimanja Vašega lijeka konzultirajte se čim prije s Vašim liječnikom.

   

 • S obzirom na preporuke izbjegavanja dolaska u zdravstvene ustanove tijekom COVID-19 pandemije postoji li mogućnost prelaska s biološkog lijeka koji se aplicira intravenski u bolničkim uvjetima na biološki lijek koji bolesnik može sam primijeniti pod kožu (supkutano) u ambulantnim/kućnim uvjetima?

   

  U slučaju da je apsolutno nemoguće organizirati sigurnu primjenu dosadašnjeg biološkog lijeka intravenskim putem promjena u lijek koji se aplicira supkutanim putem predstavlja moguću alternativu. Po tome se pitanju svakako konzultirajte s Vašim nadležnim gastroenterologom.  

 • Da li je potrebna promjena prehrane ili uzimanje dodataka prehrani tijekom trajanja COVID-19 pandemije?

  Tijekom trajanja COVID-19 pandemije nije potrebna modifikacija Vaše dosadašnje prehrane niti korištenje bilo kakvih novih dodataka prehrani.

 • Smijem li u slučaju razvoja COVID-19 infekcije koristiti lijekove za snižavanje temperature i za bolove?

  U slučaju povišene tjelesne temperature savjetujemo da provodite standardne mjere koje ukljućuju povećan unos tekućine uz korištenje lijekova za snižavanje temperature (antipiretika) te po potrebi tuširanje mlakom vodom. Za bolove slobodno koristite standardne analgetike prema priloženim uputama o lijeku.  

 • Što ako imam upalnu bolest crijeva i spadam u rizičnu skupinu zbog dobi i/ili popratnih bolesti?

  U slučaju da su u Vas prisutni rizični čimbenici za stjecanje COVID-19 infekcije, posebice ako se uz to aktivno liječite kombinacijom više lijekova različitog imunosupresivnog učinka, a bolest je i dalje aktivna, mogu Vam se savjetovati i mjere samoizolacije uz korištenje zaštitnih maski i rukavica prilikom kontakta s vanjskim svijetom.

 • Što s redovitim kontrolama gastroenterologa tijekom trajanja COVID-19 pandemije?

  1. Ne preporučaju se dolasci u bolnice na redovne/ranije zakazane ambulantne, laboratorijske i endoskopske kontrole ukoliko se osjećate dobro.
  2. U slučaju potrebe za konzultacijom s Vašim gastroenterologom koristite telefon, e-mail, društvene mreže ili telemedicinu.
  3. U slučaju pogoršanja simptoma crijevne bolesti potrebno je čim prije kontaktirati nadležnog liječnika.

Prije upotrebe bilo kojeg lijeka, pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

Ovaj je materijal pripremila tvrtka Janssen u suradnji s Vedranom Tomašićem, dr.med, Zavod za gastroenterologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, a prema preporukama od strane Europske organizacije za Crohn i kolitis (ECCO).

Prikaži više