Politika privatnosti

Posljednja revizija: 11.05.2018

 

Društvu Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. stalo je do vaše privatnosti i želi da budete upoznati s načinom na koji prikupljamo, upotrebljavamo i otkrivamo informacije.  Ova Pravila privatnosti opisuju našu praksu koja se odnosi na informacije koje mi ili naši pružatelji usluga prikupljamo putem internetske stranice ili aplikacije (dalje u tekstu „Usluga”) kojima upravljamo i koje kontroliramo te s kojih pristupate ovim Pravilima privatnosti.  Pružanjem osobnih informacija nama ili uporabom ove Usluge potvrđujete da ste pročitali i da razumijete ova Pravila privatnosti.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Vaše osobne informacije možemo zatražiti kako biste ostvarili pogodnosti od određenih značajki (poput pružanja informacija o medicinskoj ustanovi, nadolazećem događaju, informacija o organizaciji, brošurama, savjetima/poveznicama, pretplatama na brošure, savjetima/smjernicama) ili sudjelovali u određenoj aktivnosti (poput natjecanja).  Bit ćete informirani o tome koje su informacije potrebne, a koje su opcionalne.

Informacije koje predate možemo kombinirati s ostalim informacijama koje smo prikupili od vas putem mreže ili izvan mreže, npr. o vašim aktivnostima na našim internetskim stranicama (uključujući mobilnu internetsku stranicu ili aplikaciju).  Možemo ih kombinirati i s informacijama koje smo o vama primili od sljedećih ostalih izvora, poput ostalih operativnih društava Johnson & Johnson, javno dostupnih izvora informacija (uključujući podatke dostupne s javno dostupnih profila na društvenim mrežama).

UPORABA OD STRANE MALOLJETNIKA

Ova stranica nije namijenjena za osobe mlađe od 18 godina. Stoga molimo osobe te dobi da ne daju osobne informacije na internetskoj stranici.

OSJETLJIVE INFORMACIJE

Molimo vas da nam ne šaljete ni ne otkrivate nikakve osjetljive osobne informacije (npr. broj socijalnog osiguranja, informacije povezane s rasnim ili etničkim podrijetlom, politička stajališta, religijska ili filozofska uvjerenja, zdravstveno stanje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, prethodna kažnjavanja ili članstvo u sindikatu, biometrijske ili genetičke podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca) u sklopu Usluge ili putem nje ili na bilo koji drugi način, osim ako ih izričito ne zatražimo ili zamolimo.

AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE I UPORABA INFORMACIJA

Mi i pružatelji usluga možemo automatski prikupljati određene informacije tijekom vaše navigacije kroz naše Usluge.  Pročitajte Pravila o kolačićima za detaljnije informacije o kolačićima ili drugim tehnologijama praćenja koje se koriste na Uslugama.  Pravila o kolačićima uključuju informacije o tome kako možete onemogućiti ove tehnologije.  Ako ih ne onemogućite i nastavite upotrebljavati naše Usluge, zaključit ćemo da dajete svoju privolu za njihovu uporabu.

Mi i naši pružatelji usluga možemo automatski prikupljati i upotrebljavati informacije i na sljedeće načine:

Putem vašeg preglednika: većina preglednika prikuplja određene informacije poput adrese medijske kontrole pristupa (MAC), vrste računala (Windows ili Mac), razlučivosti zaslona, naziva i verzije operacijskog sustava te vrste i verzije internetskog preglednika.  Ako Usluzi pristupate putem mobilnog uređaja, možemo prikupiti slične informacije, poput vrste vašeg uređaja i identifikatora.  Te informacije upotrebljavamo kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje Usluge.

IP adresa: vaša IP adresa broj je koji vaš pružatelj internetskih usluga automatski dodjeljuje vašem računalu.  IP adresa identificira se i automatski prijavljuje u našoj datoteci zapisnika poslužitelja svaki put kada korisnik posjeti Uslugu, zajedno s vremenom posjeta i posjećenim stranicama.  Prikupljanje IP adresa standardna je praksa i automatski je provode brojne internetske usluge.  Upotrebljavamo IP adrese u svrhe poput izračuna razine uporabe Usluge, dijagnostičkih problema na poslužitelju i pružanja usluge.  Na temelju vaše IP adrese možemo dobiti i vašu približnu lokaciju.

Informacije o uređaju: da bismo stekli uvid u način na koji upotrebljavate Uslugu, možemo prikupljati informacije o vašem mobilnom uređaju, poput jedinstvenog identifikatora uređaja.

KAKO UPOTREBLJAVAMO I OTKRIVAMO INFORMACIJE

Informacije koje nam pružite upotrebljavamo i otkrivamo na način koji vam je opisan u trenutku prikupljanja.  Pogledajte odjeljak pod nazivom „Izbori i pristup” u nastavku kako biste saznali na koji način možete odustati od određenih uporaba i otkrivanja.

Kada to iziskuju primjenjivi zakoni, u trenutku prikupljanja informacija zatražit ćemo vašu privolu za uporabu vaših osobnih informacija.  Možemo upotrebljavati i informacije od vas ili o vama kako je to potrebno za provedbu ugovora, za sukladnost s pravnim obvezama (primjerice zbog obveza farmakovigilancije) ili radi naših legitimnih poslovnih interesa.  Možemo se osloniti i na druge pravne osnove, posebno:

 • za osiguravanje funkcionalnosti Usluge i ispunjenje naših zahtjeva;
  • za pružanje funkcionalnosti Usluge i pružanje povezane korisničke usluge;
  • za odgovore na vaša pitanja i ispunjavanje vaših zahtjeva poput slanja dokumenata ili zahtjeva ili obavijesti e-poštom;
  • za slanje važnih informacija o našem odnosu s vama ili o našoj Usluzi, promjenama uvjeta uporabe, pravilima i pravilima koja se odnose na vas i/ili ostalih informacija koje se odnose na administrativna pitanja.

Te će nam aktivnosti omogućiti upravljanje našim odnosom s vama koji proizlazi iz našeg sklopljenog ugovora i/ili ispunjenje naših zakonskih obveza.

 • Ispunjenje naših legitimnih interesa.
  • za analizu podataka, primjerice, za poboljšanje učinkovitosti Usluge;
  • za revizije, za provjeru jesu li naše interne funkcije obrade kakve bi trebale biti te jesu li u skladu s pravnim, regulatornim ili ugovornim zahtjevima;
  • u svrhe nadzora prijevara i sigurnosti, primjerice za otkrivanje i sprječavanje kibernetičkih napada ili pokušaja počinjenja krađe identiteta;
  • za razvoj novih proizvoda i usluga;
  • za unapređenje, poboljšanje ili izmjenu naše internetske stranice ili proizvoda i usluga;
  • za identifikaciju trendova u uporabi Usluge, primjerice, poimanje dijelova Usluge koji najviše zanimaju korisnike; i
  • za određivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja kako bismo ih mogli prilagoditi potrebama i interesima naših korisnika.

U ove ćemo se aktivnosti uključiti radi upravljanja našim ugovornim odnosom s vama, za sukladnost s pravnim obvezama i/ili zato što imamo legitimne interese.

 • Analiza osobnih informacija za pružanje personaliziranih usluga.
  • da bismo vas bolje razumjeli te tako mogli personalizirati naše interakcije s vama i pružili vam informacije i/ili ponude prilagođene vašim interesima;
  • za bolje razumijevanje vaših preferencija kako bismo vam putem Usluge mogli isporučiti sadržaj za koji vjerujemo da će vam biti relevantan i zanimljiv.

Personalizirane usluge pružit ćemo ili uz vašu privolu ili zato što imamo legitimne interese.

Informacije prikupljene putem Usluge otkrivamo i:

 • našim podružnicama u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti. Popis naših podružnicama dostupan je na stranici http://www.investor.jnj.com/governance/secfilings.cfm (kliknite na poveznicu za Obrazac 10K, Prilog 21, u kartici „Dokumentacija SEC”). Voditelj obrade podataka odgovoran za upravljanje informacijama koje se zajednički upotrebljavaju subjekt je grupe Johnson & Johnson u zemlji u kojoj se prijavljujete. Popis subjekata dostupan je u odjeljku pod nazivom „Kako nas kontaktirati”;
 • našim partnerima treće strane s kojima zajedno nudimo reklamirane ili poznate promocije. Voditelj obrade podataka odgovoran za upravljanje informacijama koje se zajednički upotrebljavaju subjekt je grupe Johnson & Johnson u zemlji u kojoj se prijavljujete. Popis subjekata dostupan je u odjeljku pod nazivom „Kako nas kontaktirati”;
 • ako dajte svoj pristanak našim podružnicama i partnerima trećih strana u svrhu njihovih vlastitih marketinških potreba;
 • našim pružateljima usluge treće strane koji pružaju usluge poput pružanja hostinga i uređivanja za internetske stranice, pružanja hostinga za mobilnu aplikaciju, analizu podataka, obradu plaćanja, ispunjenje narudžbe, pružanje infrastrukture, IT usluge, korisničke usluge, usluge e-pošte i usluge isporuke izravne pošte te ostale usluge da bi im se omogućilo pružanje usluga; i
 • u mjeri dopuštenoj važećim zakonom, trećoj strani u slučaju bilo kakve reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog poduzeća, pridruživanja, prijenosa ili ostalih razmještaja cijelog ili bilo kojeg dijela poslovanja, imovine ili kapitala društva (uključujući u vezi s bilo kojim postupcima koji se odnose na bankrot ili sličnim postupcima).

Uz to, vaše informacije možemo upotrijebiti ili otkriti ako vjerujemo da je to nužno ili prikladno: (A) za ispunjenje pravnih procesa ili važećeg zakona koji može uključivati zakone izvan vaše zemlje prebivališta; (b) kako je to dopušteno važećim zakonom kao odgovor na zahtjeve javnih ili državnih tijela, što može uključivati tijela izvan vaše zemlje boravišta; (c) za provođenje naših uvjeta; i (d) za zaštitu prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine nas i/ili naših podružnica, vas ili ostalih.  Vaše informacije možemo upotrebljavati i otkrivati na ostale načine nakon dobivanja vaše privole za isto.

Informacije koje automatski prikupimo na prethodno opisan način možemo upotrebljavati i otkrivati sukladno odjeljku „Automatsko prikupljanje i uporaba informacija”.

Osim toga, kada je to dopušteno važećim zakonom, možemo upotrebljavati i otkrivati informacije koje nije moguće osobno identificirati u bilo koje svrhe.  Ako kombiniramo informacije koje nije moguće osobno identificirati s informacijama koje je moguće osobno identificirati (poput kombiniranja vašeg imena i vašeg zemljopisnog položaja), kombinirane podatke tretirat ćemo kao osobne dok god su kombinirani.

IZBORI I PRISTUP

Vaši izbori koji se odnose na našu uporabu i otkrivanje vaših osobnih informacija

Dajemo vam izbor vezano uz našu uporabu i otkrivanje vaših osobnih informacija za potrebe marketing.  Možete odustati od:

 • Primanja naših marketinških obavijesti: ako ste prije dali privolu za marketinške obavijesti, no ne želite ih primati u budućnosti, možete odustati tako što ćete nas kontaktirati putem kartice „kontakt”. U vašem zahtjevu navedite svoje ime i prezime, odredite oblik/oblike marketinških obavijesti koji/koje više ne želite primati i uključite adresu/adrese na koje se šalje/šalju. Primjerice, ako više ne želite od nas primati marketinške e-poruke ili izravnu poštu, recite nam to i navedite svoje ime i prezime te adresu e-pošte ili poštansku adresu.  Uz to, možete odustati od primanja marketinških e-poruka od nas prateći upute za otkazivanje pretplate isporučene u toj poruci.
 • Primanje naših podsjetnika: ako više ne želite primati naše podsjetnike u budućnosti, možete odustati od njihova primanja kontaktirajući nas putem kartice „kontakt”. U svojem odgovoru navedite nam svoje ime i prezime te adresu e-pošte ili broj telefona na koje primate naše podsjetnike.
 • Dijeljenje vaših osobnih informacija s našim podružnicama i partnerima trećih strana: ako ste prethodno odustali od primanja marketinških obavijesti od naših podružnica ili partnera trećih strana, možete odustati od našeg dijeljenja osobnih informacija s tim stranama za njihove izravne marketinške svrhe u budućnosti kontaktirajući nas putem kartice „kontakt” . U vašoj obavijesti navedite nam da više ne smijemo dijeliti vaše osobne informacije s našim podružnicama i/ili partnerima trećih strana za njihove marketinške svrhe te navedite svoje ime i prezime i adresu e-pošte.

Nastojat ćemo ispuniti vaš zahtjeve / vaše zahtjeve čim je to razumno izvedivo.  Imajte na umu da, ako odsutanete na prethodno opisan način, nećemo moći ukloniti vaše osobne podatke iz baza podataka naših podružnica s kojim smo već podijelili vaše informacije (tj. od datuma kada provedemo vaš zahtjev za odustajanjem).  Također imajte na umu da vam, ako odustanete od primanja naših poruka povezanih s marketingom, i dalje možemo slati važne transakcijske i administrativne poruke od kojih ne možete odustati.

Kako možete pristupiti osobnim informacijama, mijenjati ih ili brisati

Možete se pozvati na sljedeća prava (u mjeri u kojoj su vam ta prava dana važećim zakonom), tj.:

 1. pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima te dobiti informacije o obradi, a ako su podaci netočni imate pravo zahtijevati ispravak (u skladu s člancima 15. i 16. UZOP-a),
 2. pravo zatražiti ograničenje obrade podataka u situacijama i pod uvjetima definiranim u članku 18. UZOP-a (možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka za razdoblje provjere njihove točnosti ili dok je u tijeku provjera vašeg protivljenja obradi podataka. Ovo se pravo primjenjuje i ako je po vašem mišljenju obrada nezakonita, ali ne želite da se podaci odmah izbrišu ili u slučaju kada su podaci potrebni dulje od pretpostavljenog razdoblja zadržavanja radi provedbe ili zastupanja zakonskih potraživanja),
 3. pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 17. UZOP-a („pravo na zaborav”),
 4. pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. UZOP-a, tj. na primanje osobnih podataka od voditelja obrade podataka u strukturiranom, uobičajenom strojno čitljivom formatu, kao i zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade podataka. Ovaj se zakon primjenjuje samo na podatke koje ste dali voditelju obrade podataka i koji se obrađuju u vezi s provedbom ugovora sklopljenog s vama ili na temelju vaše privole, a obrada se provodi automatiziranim putem.
 5. pravo prigovora obradi vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku na temelju vaše posebne situacije ako voditelj obrade podataka obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa (u skladu s člankom 21. stavkom 1. UZOP-a),
 6. pravo prigovora obradi vaših osobnih podataka za potrebe marketinga, uključujući profiliranje, u bilo kojem trenutku (u skladu s člankom 21. stavkom 2. UZOP-a),
 7. pravo povući svoju privolu na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Međutim, povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade podataka koja se temelji na privoli prije njezina povlačenja.

Kontaktirajte nas putem kartice „kontakt”. Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti čim to bude razumski izvedivo, u roku od najviše mjesec dana nakon primitka. Ako okolnosti uzrokuju bilo kakvo kašnjenje našeg odgovora, odmah ćemo vas obavijestiti i dati datum za naš odgovor.

PREKOGRANIČNI PRIJENOS

Vaše se osobne informacije mogu pohraniti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili pružatelje usluga i uporabom naše Usluge ili davanjem privole (gdje je to potrebno u skladu sa zakonom), vaše se informacije mogu prenositi u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje mogu imati različita pravila zaštite podataka u odnosu na vašu zemlju.  Na snazi su odgovarajuće ugovorne i druge mjere za zaštitu osobnih informacija kada se one prenose našim podružnicama ili trećim stranama u drugim zemljama.

Europska komisija smatra da neke zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) osiguravaju adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu sa standardima EGP-a (potpuni popis tih zemalja dostupan je ovdje. Za prijenose iz zemalja EGP-a koje Europska komisija ne smatra adekvatnima osigurali smo adekvante mjere, uključujući osiguravanjem da su primatelji obvezani [standardne ugovorne klauzule EU-a, europsko-američki sustav zaštite privatnosti ili odobrenog kodeksa ponašanja ili certifikacije EU-a] na zaštitu vaših osobnih informacija.  Kopiju ovih mjera možete dobiti kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka u skladu s odjeljkom „Stupanje u kontakt” u nastavku.

SIGURNOST

Nastojimo upotrebljavati razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere osmišljene za zaštitu osobnih informacija pod našom kontrolom.  Nažalost, nijedan prijenos podataka putem interneta ili sustav pohrane podataka ne može jamčiti 100-postotnu sigurnost.  Ako imate razloga vjerovati da vaša interakcija s nama više nije sigurna (primjerice ako smatrate da vaša sigurnost ugrožena na bilo kojoj osnovi u vašem odnosu s nama), odmah nas obavijestite u skladu s odjeljkom „Stupanje u kontakt s nama” u nastavku.

RAZDOBLJE ZADRŽAVANJA

Vaše ćemo osobne informacije zadržati sve dok je to potrebno ili dopušteno s obzirom na svrhu/svrhe za koju su prikupljene.  Kriteriji koji se upotrebljavaju za određivanje naših razdoblja zadržavanja uključuju: (i) vrijeme tijekom kojeg smo imali neprekinuti odnos i pružanje Usluge; (ii) postoje li pravne obveze kojima smo podložni; i (iii) savjetuje li se zadržavanje s obzirom na naš pravni položaj (npr. s obzirom na primjenjive zastare, parnice ili regulatorne istrage).

Međutim, imajte na umu da je ovo nepotpuni popis razdoblja zadržavanja.  Vaše osobe informacije mogu biti pohranjene tijekom dužeg razdoblja u skladu s kriterijima određenima u prvom stavku ovog odjeljka, posebno točkama (ii) i (iii).

STRANICE I USLUGE TREĆE STRANE

Ova Pravila privatnosti ne uključuju, i mi nismo odgovorni za, privatnost, podatke ili drugu praksu bilo koje treće strane, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja bilo kojom stranicom ili internetskom uslugom (uključujući, između ostalog, bilo koju aplikaciju) koja je dostupna putem ove Usluge ili za koju ova Usluga sadrži poveznicu.  Dostupnost bilo koje takve stranice ili vlasništva nad Uslugom ili postojanje poveznice na nju ne podrazumijeva naše odobrenje ili odobrenje naših podružnica.

STUPANJE U KONTAKT

Imate li bilo kakvih pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti, kontaktirajte nas putem kartice „kontakt” ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb 

 

Možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu podataka za vašu zemlju ili regiju, ako je to primjenjivo, na adresu emeaprivacy@its.jnj.com.

PODNOŠENJE PRITUŽBI REGULATORNOM TIJELU

Pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu za vašu zemlju ili regiju.  Kliknite ovdje za kontaktne informacije tih tijela.

AŽURIRANJA OVIH PRAVILA PRIVATNOSTI

Možemo mijenjati ova Pravila privatnosti.  Sve promjene ovih Pravila privatnosti stupaju na snagu kada objavimo revidirana Pravila privatnosti na Uslugama.  Vaša uporaba Usluge nakon tih promjena znači da prihvaćate revidirana Pravila privatnosti.  Preporučujemo da redovito pregledavate Pravila privatnosti kada posjećujete Usluge. Ova su pravila posljednji put ažurirana 11. svibnja 2018.