Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti Zuzanina priča - bolesnica s dijagnozom MM

Ovim putem želim ohrabriti sve one koji prolaze istu priču i poručiti da je znanost napredovala na način da se problemi poput ovog mogu riješiti te da na tržište stalno dolaze novi lijekovi koji mogu poboljšati kvalitetu života bolesnika.

EM-04910 CRO-PA-WEB-065-25/01/2019