Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, savijanje u ramenu

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Stupanj težine vježbe savijanja u ramenu ovisi o težini predmeta kojeg koristite. 

http://www.janssen4patients.com

CRO-PA-VM-025-26/04/2019; EM-10334

CRO-PA-VM-025-26/04/2019; EM-10334

Ostalo u: Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Život s KLL-om: Smatram se izliječenom, i vi to isto možete postići! - Nadina priča

Kronična limfocitna leukemija (KLL)

Život s multiplim mijelomom: Uživajte u svakom danu - Alenova priča

Multipli mijelom

Život s multiplim mijelomom: Ostanite pozitivni | Priča bolesnika

Multipli mijelom