Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Ekonomia Zdrowia - Szkolenie dla Przedstawicieli Organizacji Pacjentów

Cele oceny technologii medycznych (HTA)

Cele oceny technologii medycznych (HTA)

Chcesz wiedzieć więcej o ocenie leków i wyrobów medycznych? Obejrzyj ten klip wideo, aby poznać korzyści i ryzyko związane z oceną technologii medycznych (HTA).

Podejścia w zakresie oceny technologii medycznych (HTA)

Podejścia w zakresie oceny technologii medycznych (HTA)

Jak ocenić wartość leków wdrażając procedurę oceny technologii medycznych (HTA)? Odpowiedź można znaleźć w poniższym krótkim klipie wideo.

Podstawy oceny ekonomicznej

Podstawy oceny ekonomicznej

Obejrzyj poniższy krótki klip wideo i poznaj różne metodologie oceny ekonomicznej w opiece zdrowotnej

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Podsumowanie ze strony ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia: dr Dávid Dankó, dyrektor zarządzający w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie i dr Márk Péter Molnár, partner w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.

Konieczność stosowania polityki refundacji

Konieczność stosowania polityki refundacji

Konieczność stosowania polityki refundacji

Polityka refundacji

Polityka refundacji

Polityka refundacjii opiera się na trzech filarach: kontroli cen, kontroli jakości i regulacji refundacji (współpłatności)

Czym jest ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA)?

Czym jest ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA)?

Ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment; HTA) to wielodyscyplinarne działania skupiające się na ocenie nowych technologii związanych ze zdrowiem.

Rola oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment; HTA) w dostępie do innowacji

Rola oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment; HTA) w dostępie do innowacji

Proces w oparciu o który konstruowana jest polityka refundacji zależy od wyników uzyskanych z działań systemu HTA. System HTA zapewnia zatem wsparcie w zakresie podejmowania decyzji w ramach polityki refundacyjnej.

Słownik

Słownik

Słownik Advocacy Center