Czym jest ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA)?

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment; HTA) to wielodyscyplinarne działania skupiające się na ocenie nowych technologii związanych ze zdrowiem. Działania HTA obejmują następujące metody:

  1. systematyczną ocenę wartości porównawczej produktów farmaceutycznych i innych technologii medycznych;
  2. decyzje dotyczące wycen i refundacji, które mają wpływ zarówno na płatników publicznych jak i prywatnych;
  3. proces podejmowania decyzji odnośnie akceptacji przyjęcia na listę leków refundowanych oraz proces zarządzania związanego z refundacją leku.

Działania HTA zapewniają wsparcie w zakresie podejmowania decyzji związanych z polityką refundacyjną

Tak jak w przypadku działań HEOR (ang. Health Economics and Outcome Research), które zapewniają wsparcie i ułatwiają poprawne funkcjonowanie działu Dostępu Rynkowego (ang. Market Access; MA) oraz działu Polityk (ang. Policy Affairs; PO), działania Oceny Technologii Medycznych (HTA) są pomocne w zakresie zapewnienia efektywności prowadzonej polityki refundacyjnej. Z tego powodu działania HTA mają równie istotny wpływ na Perspektywę Polityk (ang. Policy Perspective), co Ekonomika Zdrowia (ang. Health Economics) i Badania nad Skutkami Zdrowotnymi (ang. Outcome Research) na Perspektywę Przemysłową (ang. Industry Perspective). Istotny jest również fakt, że działania HTA ze względu na związek z polityką zdrowotną są zawsze powiązane z polityką decyzyjną w kontekście opieki zdrowotnej. W związku z tym działania HTA są przeważnie częścią złożonych procesów decyzyjnych, które zależą od politycznych interesariuszy i osób wpływu.

Działania HTA mogą prowadzić do uzyskania poprawy w zakresie wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności, ale jedynie w przypadku przekształcenia w pełnoprawny system HTA

Dobrze funkcjonujące systemy HTA są zgodne z jednoznacznymi celami polityk, uwzględniają kontekst instytucjonalny i są wdrożone w odpowiedni sposób. Istnieje szereg kluczowych celów działań HTA względem polityk, które po przekształceniu w pełnoprawny system HTA mogą ograniczać koszty istniejące w danym przedsiębiorstwie wynikające z utraconych korzyści:

  • Zapewnienie wsparcia osobom decyzyjnym ds. opieki zdrowotnej pod kątem optymalizacji podejmowanych decyzji;
  • Uświadomienie klinicznych korzyści oraz kosztów dodanych wynikających z nowych technologii medycznych;
  • Zwiększenie skuteczności przydzielania środków z publicznych systemów finansowania, które charakteryzują się brakami środków;
  • Zwiększenie przejrzystości i poprawa rozliczalności w zakresie podejmowania decyzji odnośnie opieki zdrowotnej. 
Zobacz więcej