Rola oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment; HTA) w dostępie do innowacji

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Proces w oparciu o który konstruowana jest polityka refundacji zależy od wyników uzyskanych z działań systemu HTA. System HTA zapewnia zatem wsparcie w zakresie podejmowania decyzji w ramach polityki refundacyjnej.

Biorąc pod uwagę, że polityka refundacyjna:

  • ma bezpośredni wpływ na pacjentów, lekarzy i szpitale;
  • jest powiązana z innymi obszarami opieki zdrowotnej oraz z polityką farmaceutyczną oraz
  • jest zależna od procesu innowacyjności opieki zdrowotnej,

dyskusja na temat roli HTA w procesie innowacji nie jest możliwa bez uwzględnienia elementów, które wpływają na politykę refundacyjną.

Innymi słowy, rola, którą pełni system HTA w procesie innowacji, jest zagwarantowana:

  • poprzez fakt, że skuteczny proces HTA eliminuje dowolność w wycenach wyrobów i arbitralność w podejmowaniu decyzji w zakresie refundacji; proces HTA ułatwia oparcie wycen i decyzji refundacyjnych na obiektywnych kryteriach;
  • dzięki zaletom, jakie wykazuje system HTA w opracowywaniu efektywnych wykazów zadań do wykonania, dotyczących realizacji określonych zagadnień: przypisywanie konkretnych obowiązków i terminów zarówno instytucjom jak i poszczególnym osobom fizycznym w trakcie procesu wycen i podejmowania decyzji refundacyjnych;
  • poprzez przejrzystość uzyskaną po upublicznieniu wyników z systemu HTA, która przekłada się na łatwość wyszukania i dostępu do informacji;

dzięki skuteczności z jaką systemy HTA mogą ułatwić standaryzację procesów określania cen i zasad refundacji.

Działania HTA mogą ponadto wpływać na dowolny obszar systemu opieki zdrowotnej

Działania HTA obejmują zarówno środki jak i techniki wykorzystywane do rozwoju medycyny oraz prowadzenia opieki zdrowotnej i innych interwencji medycznych. Ocena technologii medycznych wpływa zatem na wszystkie poziomy systemu opieki zdrowotnej, co prowadzi do oczywistych wniosków, że działania HTA są nie tylko czynnikiem napędzającym zmiany, a wręcz kluczowym elementem w dziedzinie innowacji opieki zdrowotnej.

Zobacz więcej