Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Słownik

Słownik

dr Dávid Dankó

Dyrektor Zarządzający w firmie Ideas & Solutions (I&S)

dr n. med. Márk Péter Molnár

Kierownik badań w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie Partner w firmie Ideas & Solutions z siedzibą w Budapeszcie
  Piśmiennictwo:
  1. Free Dictionary by Farlex. Dostępny na stronie: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
  2. Leelahavarong P., Budget impact analysis. J Med Assoc Thai., 2014. 97(5): s. 65-71.
  3. NCI Dictionary. Dostępny na stronie: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=346519.
  4. Ann Single, et al., HTAi consumer and patient glossary - A beginner’s guide to words used in health technology assessment. Health Technology Assessment International, 2009.
  5. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 - Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products. Forty-ninth report: s. 185-189.
  6. Merriam-Webster dictionary. Dostępny na stronie: https://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.
  7. Business Dictionary.
  8. Roy Brouwer i Stavros Georgiou, Economic evaluation - Rozdział 12. World Health Organization, 2012: s. 429-459.
  9. Health lawyers. Diagnosis-related group (DRG). Publikacja dostępna na stronie: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
  10. Investopedia. Direct cost; Publikacja dostępna na stronie: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
  11. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009; Publikacja dostępna na stronie: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
  12. FDA: Generic Drug Facts. Publikacja dostępna na stronie: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
  13. Definitions.net. Publikacja dostępna na stronie: http://www.definitions.net/definition/health%20expenditures.
  14. The Free Dictionary by Farlex. Health care system Publikacja dostępna na stronie: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
  15. European Medicines Agency, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report).
  16. OECD. Life expectancy at birth Publikacja dostępna na stronie: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
  17. OECD. Pharmaceutical spending Publikacja dostępna na stronie: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
  18. National Cancer Institute. Overall survival Publikacja dostępna na stronie: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
  19. Free Dictionary by Farlex. payer. Publikacja dostępna na stronie: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
  20. Oliver-Baxter J. et al., Primary health care funding models PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
  21. National Cancer Institute. Progression-free survival. Publikacja dostępna na stronie: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
  22. PNHP. Health Care Systems - Four Basic Models. Publikacja dostępna na stronie: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
  23. Dictionary, B. Stakeholder. Publikacja dostępna na stronie: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
  24. Free Dictionary by Farlex. Waiting list. Publikacja dostępna na stronie: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.

  PHRO/JAN/1017/0003a