Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Skuteczne wsparcie pacjentów

Zasady skutecznego reprezentowania interesów pacjenta

Zasady skutecznego reprezentowania interesów pacjenta

Bycie przedstawicielem pacjentów i skuteczne reprezentowanie ich praw i potrzeb nie jest łatwe. Tutaj można znaleźć wskazówki pomocne w osiągnięciu tego celu.

 Jaki jest główny cel Państwa organizacji pacjentów / Pana/Pani jako reprezentanta pacjentów?

Jaki jest główny cel Państwa organizacji pacjentów / Pana/Pani jako reprezentanta pacjentów?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Jakie są największe wyzwania w działaniach na rzecz Państwa grupy pacjentów?

Jakie są największe wyzwania w działaniach na rzecz Państwa grupy pacjentów?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Pana/Pani punkt widzenia: czy głosy pacjentów są wysłuchiwane?

Pana/Pani punkt widzenia: czy głosy pacjentów są wysłuchiwane?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Czego oczekuje Pan/Pani od innych interesariuszy?

Czego oczekuje Pan/Pani od innych interesariuszy?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

W jaki sposób firmy farmaceutyczne mogą wspierać Państwa działania?

W jaki sposób firmy farmaceutyczne mogą wspierać Państwa działania?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Co zyskuje Pan/Pani dzięki warsztatom na rzecz pacjentów?

Co zyskuje Pan/Pani dzięki warsztatom na rzecz pacjentów?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Podsumowanie ze strony ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia: dr Dávid Dankó, dyrektor zarządzający w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie i dr Márk Péter Molnár, partner w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.

Mapowanie podmiotów zainteresowanych oraz zarządzanie nimi z punktu widzenia przedstawicieli pacjentów

Mapowanie podmiotów zainteresowanych oraz zarządzanie nimi z punktu widzenia przedstawicieli pacjentów

Kluczem do sukcesu jest znajomość głównych podmiotów zainteresowanych działających w systemach opieki zdrowotnej. Ten krótki klip wideo zawiera informacje o zorganizowanym podejściu do zarządzania podmiotami zainteresowanymi w opiece zdrowotnej.

W jaki sposób liderzy organizacji pacjentów mogą prowadzić konstruktywny dialog z decydentami?

W jaki sposób liderzy organizacji pacjentów mogą prowadzić konstruktywny dialog z decydentami?

Przedstawiciele pacjentów i grupy obrońców pacjentów odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesach decyzyjnych dotyczących opieki zdrowotnej podejmowanych przez rządy, krajowe służby zdrowia i fundusze chorych w całej Europie. Coraz więcej uwagi decydencji poświęcają organizacjom pacjenckim oraz ich zaangażowaniu w różnego rodzaju debaty o tematyce opieki zdrowotnej.