Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Systemy ochrony zdrowia

Finansowanie opieki zdrowotnej

Finansowanie opieki zdrowotnej

W finansowaniu opieki zdrowotnej można stosować wiele podejść. Dowiedz się więcej.

Różne systemy opieki zdrowotnej; odmienne efekty zdrowotne – spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej

Różne systemy opieki zdrowotnej; odmienne efekty zdrowotne – spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej

W celu dokonania analizy związku między inwestycjami w opiekę zdrowotną a rezultatami w zakresie opieki zdrowotnej przedstawiono wyniki międzynarodowych badań, takich jak Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia, i baz danych, takich jak baza danych „Zdrowie dla wszystkich” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Systemy opieki zdrowotnej przyjazne dla pacjenta

Systemy opieki zdrowotnej przyjazne dla pacjenta

Dowiedz się więcej o skuteczności działania europejskich systemów opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Podstawowe parametry brane pod uwagę to prawa pacjenta, dostępność, wyniki leczenia, zakres i zasięg świadczeń, profilaktyka i opieka farmaceutyczna

Wybrane wskaźniki systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowej

Wybrane wskaźniki systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowej

Obejrzyj krótki klip wideo i dowiedz się więcej o poziomie inwestycji w opiekę zdrowotną w państwach Europy Środkowej.

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Wiadomość od ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia

Podsumowanie ze strony ekspertów w zakresie ekonomiki zdrowia: dr Dávid Dankó, dyrektor zarządzający w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie i dr Márk Péter Molnár, partner w firmie Ideas & Solutions, kierownik zespołu badawczego w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.

Słownik

Słownik

Słownik Advocacy Center