Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Różne systemy opieki zdrowotnej; odmienne efekty zdrowotne – spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej

Różne systemy opieki zdrowotnej; odmienne efekty zdrowotne – spojrzenie na region Europy Środkowo-Wschodniej

dr Dávid Dankó

Dyrektor Zarządzający w firmie Ideas & Solutions (I&S)

dr n. med. Márk Péter Molnár

Kierownik badań w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie Partner w firmie Ideas & Solutions z siedzibą w Budapeszcie
Różne systemy opieki zdrowotnej; różne wyniki zdrowotne w regionie Europy Środkowo-WschodniejAdvocacy Center

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie ekomomii zdrowia na temat różnych systemów opieki zdrowotnej i różnych wyników zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.janssen4patients.com/pl


Zapraszamy do obejrzenia interesującego wykładu wideo przygotowanego przez ekspertów z dziedziny ekonomiki zdrowia - dr Dávida Dankó, dyrektora zarządzającego w firmie Ideas & Solutions, kierownika zespołu badawczego na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie
oraz dr Márka Pétera Molnára, partnera w firmie Ideas & Solutions, kierownika zespołu badawczego na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.
Omawiany temat dotyczy różnych systemów opieki zdrowotnej i odmiennych efektów zdrowotnych uzyskiwanych w tych systemach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W celu lepszego zrozumienia analizowanego związku między inwestycjami w opiekę zdrowotną a rezultatami w zakresie opieki zdrowotnej przedstawiono wyniki międzynarodowych badań, takich jak Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia, i baz danych, takich jak baza danych „Zdrowie dla wszystkich” WHO. Lepsze zrozumienie tej współzależności może przyczynić się do nadania inwestycjom w opiekę zdrowotną większego znaczenia w programie działań politycznych, ponieważ inwestycje te powinny przełożyć się na poprawę skuteczności.
 

EM-09977