Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
MISJA ADVOCACY CENTER FIRMY JANSSEN

MISJA ADVOCACY CENTER FIRMY JANSSEN

MISJA ADVOCACY CENTER FIRMY JANSSEN

MISJA ADVOCACY CENTER FIRMY JANSSEN

W firmie Janssen uważamy, że zapewnianie zrównoważonej opieki zdrowotnej stanowi wspólną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron. Pacjenci, pracownicy służby zdrowia, decydenci, płatnicy i cała branża powinni ściśle współpracować ze sobą, aby zagwarantować, że systemy opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom najlepsze możliwe świadczenia.