MISJA ADVOCACY CENTER FIRMY JANSSEN

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

W firmie Janssen uważamy, że zapewnianie zrównoważonej opieki zdrowotnej stanowi wspólną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron.
Pacjenci, pracownicy służby zdrowia, decydenci, płatnicy i cała branża powinni ściśle współpracować ze sobą, aby zagwarantować, że systemy opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom najlepsze możliwe świadczenia.

Dostrzegamy i z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że obywatele odgrywają w tym procesie aktywną rolę, sprawiając, że opinie pacjentów są wysłuchiwane i brane pod uwagę.
Jako odpowiedzialny partner pragniemy wspierać organizacje i przedstawicieli pacjentów, pomagając im w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i informacji.

Przekonanie, że wiedza może pomóc społeczeństwu było bodźcem do utworzenia Janssen4Patients/Advocacy Center. Treści dostępne w Advocacy Center przeznaczone są dla przedstawicieli pacjentów, a ich celem jest uzupełnienie ich wiedzy i doświadczenia. Mamy nadzieję, że pomoże to obecnym i przyszłym przedstawicielom pacjentów w ich działaniach podejmowanych na rzecz pacjentów.

Zaangażowanie organizacji i przedstawicieli pacjentów jest dla nas inspiracją, dlatego nadal będziemy działać na rzecz pacjentów za pośrednictwem grup wsparcia.

Zobacz więcej