Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Warsztaty

Advocacy Center of Excellence Workshop (Warszawa)

dr Dávid Dankó

Dyrektor Zarządzający w firmie Ideas & Solutions (I&S)

dr Magdalena Władysiuk

Hematologia, Neurologia
Department of Neurology in Jagielonian University
W dniach 25-26 kwietnia w hotelu Sound Garden w Warszawie odbył się warsztat poświęcony liderom organizacji pacjentów. W wydarzeniu wzięło udział 20 członków, z  trzech organizacji pacjenckich (Carita – Żyć ze szpiczakiem, OnkoCafe – Razem lepiej, Alivia – Fundacja onkologiczna). Spotkanie swoją wiedzą wsparli specjaliści z dziedziny ekonomiki zdrowia: David Danko - „Idea and Solution” z Węgier oraz Magdalena Władysiuk, CEES of Technology AH, których prezentacje zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Szkolenie było przede wszystkim poświęcone mechanizmom systemów ochrony zdrowia na Świecie, ich finansowaniu w różnych krajach, jak również pomiarom efektywności tychże systemów ochrony zdrowia.
Spotkanie w 100% spełniło oczekiwania grupy pacjenckiej i wyraźnie stwierdzono, że istnieje potrzeba następnego wydarzenia, które obejmowałoby nowe tematy.
 
Adriana Sobol, Członek Zarządu Fundacji; "OnkoCafe - Razem Lepiej" Fundation.Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Głos pacjentów jest słyszalny /zauważalny w środowisku"

Anna, pacjent "Carita - żyć ze szpiczakiem"Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Lekarz ma tylko kilka minut dla pacjenta"

Anna Kupiecka, Prezes Fundacji; "OnkoCafe - Razem Lepiej" Fundation.Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". " Pacjenci powinni wiedzieć jak działa system ochrony zdrowia"

Daniel Walica, pacjent "Carita - żyć ze szpiczakiem"Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Wiedza jest kluczem do sukcesu"

Lukasz Rokicki, pacjent "Carita - żyć ze szpiczakiem"Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia"

Maja Kochanowska, wolontariuszka; Alivia - Fundacja Onkologiczna;Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Dobrze jest znać punkt widzenia pacjenta, płatnika i decydentów"

Maksymilian Kobojek, pacjent "Carita - żyć ze szpiczakiem"Advocacy Center

Informacja zwrotna nt. warsztatu: "Systemy ochrony zdrowia na Świecie". "Rola pacjenta jest kluczowa w systemie ochrony zdrowia"

PHPL/OTH/1017/0013