Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Warsztaty

Warsztaty Advocacy Centre of Excellence Workshop (Chorwacja)

26 kwietnia 2018 r. w Zagrzebiu odbyły się warsztaty dla rzeczników pacjentów Advocacy Centre of Excellence Workshop. W wydarzeniu wzięło udział piętnastu przedstawicieli środowisk pacjentów z najważniejszych organizacji parasolowych i innych znanych organizacji działających na rzecz pacjentów.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Vlatki Radić, głównej specjalistki ds. kontaktów z pacjentami i rzecznictwa w Janssen w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W prezentacji wprowadzającej Vlatka Radić przedstawiła zaangażowanie Janssen w bliskie relacje z pacjentami. Odkrywanie i opracowywanie nowych leków i rozwiązań w odpowiedzi na niezaspokojoną potrzebę medyczną jest procesem wymagającym, kosztownym i złożonym. Janssen uwzględnia opinie i informacje od pacjentów na każdym etapie rozwoju innowacyjnych produktów, aby przyspieszyć wdrażanie nowatorskich, udoskonalonych rozwiązań. Ponadto w uznaniu ważnej roli rzeczników pacjenta, występujących w imieniu jednej z głównych grup interesu w systemie ochrony zdrowia, firma Janssen zorganizowała warsztaty poświęcone poszerzaniu ich wiedzy i kompetencji.
Pomysł ten spotkał się z dużym uznaniem uczestników warsztatów. Jasna Karačić, przedstawicielka Chorwackiej Organizacji na rzecz Praw Pacjentów, pokreśliła, że pacjenci mają prawo do wiarygodnych informacji i aktywnego udziału w leczeniu, natomiast zdaniem Ivica Belina z Koalicji Chorwackich Organizacji Pacjentów pacjenci powinni kształcić się i pogłębiać wiedzę, by stać się „pacjentami-ekspertami, kluczowymi liderami opinii”.
David Danko, zaproszony gość, specjalista w dziedzinie ekonomiki zdrowia z Węgier, wygłosił ciekawą prezentację na temat zasad efektywnego rzecznictwa pacjentów. Podzielił się imponującą wiedzą o mechanizmach działania systemów ochrony zdrowia na świecie, różnorodnych metodach finansowania opieki zdrowotnej i wskaźnikach wydajności wykorzystywanych w różnych krajach.
Luka Vončina, specjalista ds. ekonomiki zdrowia, dysponujący bogatym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji, wygłosił interesujący i prowokujący wykład o wyzwaniach systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji i zainspirował uczestników warsztatów do ożywionej dyskusji.
Ivan Burić, ekspert w dziedzinie dostępu do rynków, zaprezentował portal Janssen4Patients.com, stworzony dla pacjentów jako źródło niezbędnej i pogłębionej wiedzy, by wzmocnić ich kompetencje na poziomie indywidualnym i systemowym. Portal Janssen4Patients.com prezentuje informacje o chorobach i ich leczeniu, adresowane do pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Na portalu dostępny jest też szeroki zakres treści na temat skutecznego rzecznictwa pacjentów i zasad funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, z których mogą korzystać organizacje pacjentów.
Pacjenci bardzo wysoko ocenili wartość merytoryczną warsztatów, deklarowali, że w pełni spełniły one ich oczekiwania, oraz wyrazili potrzebę ogranizacji podobnych wydarzeń w przyszłości.

PHPL/OTH/0918/0002