Co zyskuje Pan/Pani dzięki warsztatom na rzecz pacjentów?

Dowiedz się więcej o opiniach osób działających na rzecz pacjentów w Europie Środkowej i Wschodniej

Pozostałe z:

Jakie są największe wyzwania w działaniach na rzecz Państwa grupy pacjentów?

Advocacy Center

Pana/Pani punkt widzenia: czy głosy pacjentów są wysłuchiwane?

Advocacy Center

Czego oczekuje Pan/Pani od innych interesariuszy?

Advocacy Center