Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Mapowanie podmiotów zainteresowanych oraz zarządzanie nimi z punktu widzenia przedst. pacjentówSchizofrenia, Łuszczyca, Przewlekła białaczka limfocytowa, Szpiczak mnogi, Rak prostaty, Choroba Crohna, Depresja, Tętnicze Nadciśnienie Płucne, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Kluczem do sukcesu jest znajomość głównych podmiotów zainteresowanych działających w systemach opieki zdrowotnej. Ten krótki klip wideo zawiera informacje o zorganizowanym podejściu do zarządzania podmiotami zainteresowanymi w opiece zdrowotnej.

;