Wypowiedź Andreas'a Woitossek, Head of Strategy & Outcome, Janssen Central Eastern Europe

"Wyedukowani pacjenci, którzy rozumieją systemy opieki zdrowotnej, pacjenci, którzy rozumieją znaczenie danych ekonomicznych dotyczących zdrowia, są bardziej zdolnymi partnerami ..."

Pozostałe z:

Czym jest partnerstwo w relacji lekarz - pacjent?

Advocacy Center

Co jest najważniejszym źródłem wiedzy dla pacjentów?

Advocacy Center

Jakie korzyści płyną z organizacji warsztatów dla przedstawicieli organizacji pacjenckich?

Advocacy Center