Wypowiedź Andreas'a Woitossek, Head of Strategy & Outcome, Janssen Central Eastern Europe

"Wyedukowani pacjenci, którzy rozumieją systemy opieki zdrowotnej, pacjenci, którzy rozumieją znaczenie danych ekonomicznych dotyczących zdrowia, są bardziej zdolnymi partnerami ..."

Pozostałe z:

Co zyskuje Pan/Pani dzięki warsztatom na rzecz pacjentów?

Advocacy Center

Jakie są największe wyzwania w działaniach na rzecz Państwa grupy pacjentów?

Advocacy Center

Pana/Pani punkt widzenia: czy głosy pacjentów są wysłuchiwane?

Advocacy Center