Wypowiedź Bart'a van Zijll Langhout, Managing Director Mid-Sized Markets, Janssen EMEA

"Przedstawiciele pacjentów i organizacje pacjenckie są ekstemalnie ważnymi partnerami w bardzo ważnych dyskusjach..."

Pozostałe z:

Co zyskuje Pan/Pani dzięki warsztatom na rzecz pacjentów?

Advocacy Center

Jakie są największe wyzwania w działaniach na rzecz Państwa grupy pacjentów?

Advocacy Center

Pana/Pani punkt widzenia: czy głosy pacjentów są wysłuchiwane?

Advocacy Center