Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna?

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest chorobą przewlekłą. Oznacza to, że utrzymuje się przez całe życie, z naprzemiennymi okresami dobrego zdrowia (remisja) i okresami, kiedy objawy są bardziej aktywne (nawroty lub zaostrzenia).

Zapalenie przewodu pokarmowego

3_pl

Choroba Leśniowskiego-Crohna może dotykać każdego odcinka układu pokarmowego, od jamy ustnej aż do odbytu. Obszary objęte zapaleniem często występują na przemian z fragmentami zdrowego jelita.

We wczesnej fazie choroba Leśniowskiego-Crohna może przejawiać się czerwonymi zmianami i białymi nadżerkami aftowymi z czerwoną otoczką na wewnętrznej ścianie jelita. Z czasem nadżerki aftowe pogłębiają się i wydłużają (stają się prawdziwymi wrzodami). W późniejszych fazach następuje grubienie ściany jelita, które może doprowadzić do zwężenia jego światła.

Proces zapalny dotyka wszystkich warstw ściany jelita, a zmiany w wierzchniej warstwie błony śluzowej odzwierciedlają aktywność w głębszych warstwach ściany jelita. W niektórych przypadkach stan zapalny i wrzody mogą objąć ścianę jelita na całej jej grubości, prowadząc do powstania ropnia lub przetoki, czyli nieprawidłowego połączenia jednej części jelita z drugą bądź z innym narządem (skórą, pęcherzem moczowym itp.).

Choroba Leśniowskiego-Crohna przebiega w rzutach. Po okresie uśpienia choroby (remisji) następują okresy, w których choroba zaostrza się, a objawy uaktywniają się pod wpływem zapalenia. Nie da się określić początku tych zaostrzeń, nie sposób też przewidzieć, czy stan zapalny rozprzestrzeni się i czy pojawią się jeszcze intensywniejsze objawy.

Jak widać, w chorobie Leśniowskiego-Crohna problemy nie występują stale i jest ona bardzo „zindywidualizowanym” schorzeniem. U każdego przebiega inaczej. U niektórych osób choroba ma łagodny przebieg z niewieloma powikłaniami, a leczenie potrzebne jest tylko w jej najbardziej aktywnej fazie.

U innych choroba postępuje, prowadząc do zwężeń, ropni i przetok, i wymaga leczenia immunomodulacyjnego i/lub interwencji chirurgicznej.

Pozajelitowe objawy choroby Leśniowskiego-Crohna.  

Baumgart et al., 2012

txt_6_pl (1)

Przyczyny choroby

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest chorobą przewlekłą. Oznacza to, że utrzymuje się przez całe życie, z naprzemiennymi okresami dobrego zdrowia (remisja) i okresami, kiedy objawy są bardziej aktywne (nawroty lub zaostrzenia). Dokładna przyczyna choroby Leśniowskiego-Crohna nie jest znana. Naukowcy uważają, że choroba ta może być rezultatem wielu czynników, między innymi czynników genetycznych, nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego oraz czynników środowiskowych.

Epidemiologia choroby

Choroba Leśniowskiego-Crohna występuje równie często u mężczyzn, jak i u kobiet. Dotyka głównie młodych dorosłych i młodzieży w wieku od 15 do 35 lat; może jednak występować także u młodszych dzieci i starszych dorosłych. Co piąty pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna ma poniżej 20 lat. Chorobę rozpoznaje się także u niemowląt.

Epidemiologia na świecie

Opublikowano wiele różnych danych na temat zachorowalności i częstości występowania choroby Leśniowskiego-Crohna. Dane te znacznie się różnią w zależności od badanej lokalizacji geograficznej. Różnice te można częściowo wytłumaczyć czynnikami środowiskowymi, takimi jak stopień urbanizacji czy nawyki żywieniowe. Są one także uwarunkowane różnymi czynnikami genetycznymi i innymi czynnikami środowiskowymi w poszczególnych grupach etnicznych. W Europie częstość występowania choroby Leśniowskiego-Crohna waha się od 0,6/100 000 mieszkańców (Grecja) do 322/100 000 mieszkańców (Niemcy).

Epidemiologia w Polsce

mapa

W Polsce szacunkowa częstość występowania choroby Leśniowskiego-Crohna wynosi 90/100 000 mieszkańców.  Współczynnik zapadalności rw przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna wynosił w 2014 roku 13,3/100 tys. ludności.

Wskaźnik chorobowości rejestrowanej na 100 tysięcy ludności 31.12.2014 wg miejsca zamieszkania pacjenta.

Źródło: (Ministerstwo Zdrowia, 2017)
http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/polska_28_12.pdf

Zobacz więcej