Charakterystyka

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Depresja to istotny problem na świecie, globalnie doświadcza jej ok. 350 mln osób.1,2

W Polsce 1,8 mln osób cierpi na depresję.

WHO szacuje, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie.1

Depresja należy do coraz częściej diagnozowanych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Może dotknąć każdego z nas, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie.1

Popularne objawy depresji to m.in. obniżony nastrój, przewlekłe odczuwanie smutku, problemy ze snem i koncentracją, zniechęcenie, zmęczenie, chęć odizolowania się od świata, myśli samobójcze. Depresja może mieć podłoże dziedziczne lub może być reakcją na bolesne życiowe doświadczenia. Wpływa na naszą zdolność do pracy oraz relacje z otoczeniem i bliskimi. Depresja staje się wiodącą przyczyną zwolnień lekarskich w Polsce. Rozróżnia się kilka jej rodzajów, między innymi MDD.

Duże zaburzenie depresyjne (major depressive disorder, MDD) to zaburzenie nastroju związane z występowaniem epizodów depresyjnych manifestujących się obniżeniem nastroju i/lub utratą zainteresowań lub zdolności do odczuwania przyjemności z wykonywania prawie wszystkich czynności.3,4 MDD rozpoznaje się w przypadku, gdy objawy występują przez co najmniej 2 tygodnie, chociaż zwykle utrzymują się znacznie dłużej – przez kilka miesięcy, a nawet lat.5 Na MDD choruje ponad 40 milionów Europejczyków.6 To prawie tyle, ile wynosi łączna liczba ludności Hiszpanii. MDD jest główną przyczyną niepełnosprawności na świecie.7 1 na 4 osoby doświadczy w ciągu swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja.8

Tego typu zaburzenia są niestety tak powszechne, że prawie każdy zna osoby nimi dotknięte, albo sam zmaga się z depresją. Pomimo to nadal trudno nam czasem zrozumieć, jak destrukcyjny wpływ na nasze życie mogą mieć choroby takie jak depresja.

Firma Janssen od lat przyczynia się do zmniejszenia obciążeń, ograniczenia niepełnosprawności i zminimalizowania spustoszeń powodowanych przez zaburzenia zdrowia psychicznego, dążąc do poprawy jakości życia każdego pacjenta. Chcemy mieć pewność, że wszyscy – od opiekunów, poprzez pracowników służby zdrowia, aż po osoby dotknięte depresją i MDD – mają możliwość lepiej dbać o siebie i swoich bliskich. Lepsze zrozumienie różnych rodzajów depresji, takich jak MDD, pozwoli nam połączyć siły i wspólnie raz na zawsze pokonać depresję.

 • Referencje:

  1. Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej Opracowania tematyczne, OT-674, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, s. 20, Warszawa 2019
  2. Wywiad z profesor Agatą Szulc: https://www.medexpress.pl/prof-szulc-depresja-jest-najczestsza-przyczyna-zwolnien-lekarskich-w-polsce/75762
  3. American Psychological Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013.
  4. WHO. Preventing depression in the WHO European Region. Available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/325947/New-Preventing-depression.pdf. Date accessed: August 2019. 7. WHO. Depression. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression. Date accessed: August 2019.
  5. WHO. 3 out of 4 people suffering from major depression do not receive adequate treatment. Available at: http://www.euro.who.int/en/media-centre/ sections/press-releases/2017/3-out-of-4-people-suffering-from-majordepression-do-not-receive-adequate-treatment. Date accessed: September 2019.
  6. WHO. 3 out of 4 people suffering from major depression do not receive adequate treatment. Available at http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/3-out-of-4-people-suffering-from-major-depression-do-not-receive-adequate-treatment. Date accessed: August 2019.
  7. WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Available at: http://apps.who.int/classifications/icd10/ browse/2010/en. Date accessed: August 2019.
  8. WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Available at http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. Date accessed: August 2019.
Zobacz więcej