Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Charakterystyka

Depresja lekooporna

Depresja lekooporna

Czym jest depresja lekooporna? Nie jest to odrębny typ zaburzenia depresyjnego, ale taka postać depresji, której leczenie co najmniej dwiema kuracjami nie przyniosło satysfakcjonującego rezultatu.