Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Depresja lekooporna

Depresja lekooporna

Czym jest depresja lekooporna?

Nie jest to odrębny typ zaburzenia depresyjnego, ale taka postać depresji, której leczenie co najmniej dwiema kuracjami nie przyniosło satysfakcjonującego rezultatu.

Brak poprawy mimo prawidłowego stosowania leków z co najmniej dwóch różnych grup może dotyczyć nawet 30% pacjentów chorujących na depresję. Nieleczona lub niewłaściwie leczona depresja znacznie zwiększa ryzyko nawrotów i związanych z nimi hospitalizacji, a w konsekwencji może prowadzić do samobójstw wśród pacjentów.

Szacuje się, że około dwa miliony pacjentów leczy depresję, co oznacza, że depresja lekooporna może dotyczyć aż 600 000 Polaków. Powoduje to ogromne koszty społeczne - niewłaściwie leczona depresja sprawia, że pacjenci nie są w stanie pracować i mają trudności z nawiązywaniem lub utrzymywaniem relacji interpersonalnych.

Leczenie depresji lekoopornej jest długim i wyczerpującym procesem, który wielu pacjentom może odbierać siłę do podejmowania kolejnych prób. Na szczęście dla wielu z nich istnieje szansa dobrania takiego leczenia farmakologicznego, które pomoże im w pełni wrócić do życia sprzed choroby.

    CP-200900

    POWIĄZANE MATERIAŁY