Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia

Lekarz psychiatra na podstawie doświadczeń i potrzeb pacjenta dobiera odpowiednią dla jego organizmu terapię lekową i podpowiada, jakie należy podjąć kroki, aby odzyskać pełnię sił. W tej formie leczenia stosuje się leki przeciwdepresyjne. Ich zadaniem jest zminimalizowanie objawów depresji, takich jak np. bezsenność i poczucie lęku. Postęp nauki i medycyny sprawia, że skutecznych rozwiązań jest coraz więcej. Od niedawna dostępne są nowoczesne opcje terapeutyczne dla pacjentów z depresją. O szczegóły spytaj swojego lekarza lub skontaktuj się z ośrodkami wskazanymi na interaktywnej mapie.