Fototerapia

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Fototerapia (światłolecznictwo) była znana i doceniana już w starożytności. Terapia ta korzysta z właściwości światła, które hamuje zbyt szybki rozwój komórek skóry co wpływa pozytywnie na stan osób chorujących na łuszczycę.

CEE_PSO_treatment_02

Dla większości pacjentów – słońce działa korzystnie przez co w widoczny sposób zmniejszają się objawy choroby. Co ciekawe lampy w łuszczycy mogą być stosowane także u tych pacjentów, u których samo słońce może pogorszyć objawy choroby. Jest to możliwe dzięki temu, że fototerapia lampami emituje tylko wybrane i korzystne podczas leczenia promienie ultrafioletowe (UV).

Przy korzystaniu z tej metody bardzo ważne jest konsekwentne i systematyczne korzystanie z fototerapii pod stałą opieką lekarza. Jak każda metoda, także ta może powodować występowanie działań niepożądanych, do których należą między innymi: reakcja fototoksyczna, szybsze starzenie się skóry, ostra postać zapalenia rogówki i spojówki, nowotwory skóry. W fototerapii łuszczycy stosowane są różne metody oparte na bazie promieni UVA i UVB.

 

PUVA (psolaren + PUVA)

Jest to jedna z metod leczenia łuszczycy łącząca w sobie przyjmowanie (w formie doustnej) psoralenu – substancji światłoczułej powodującej, że promienie UV są lepiej przyswajane, co pozytwywnie wpływa na efekt całej terapii. Po przyjęciu przez pacjenta psolarenu pacjent z łuszczycą udaje się do specjalnego gabinetu fototerapii, w którym zostaje poddany naświetlaniom lampą UVA. Podczas zabiegu konieczna jest ochrona oczu poprzez założenie ciemnych okularów. Przy systematycznych zabiegach (3-4 zabiegi tygodniowo) konieczne jest wykonywanie badań kontrolnych pod kątem wzroku i sprawdzenia wyników wątrobowych. Bezpośrednio po zastosowaniu terapii należy unikać wystawiania skóry na promienie słoneczne. PUVA stosuje się zwykle u pacjentów, u których zmiany łuszczycowe zajmują 10%-15% skóry. Długoterminowe leczenie terapią PUVA wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia świądu, bólu głowy i nudności oraz nowotworów skóry.

Naświetlania UVB

Naświetlania UVB (UV – ultrafiolet; broadband – szerokopasmowy i narrowband – wąskopasmowy) w łuszczycy są bezpieczniejszą metodą fototerapii niż lampy PUVA dlatego mogą z niej korzystać pacjenci z łuszczycą mający problemy z wątrobą czy z chorobami oczu. Efekty działania są widoczne już po kilku zabiegach, które tak jak przy lampach PUVA powinny być wykonywane w sposób ciągły pod kontrolą lekarza. Działania niepożądane jakie mogą wystąpić po fototerapii UVB to najczęściej: rumień (zaczerwienienie) skóry, które z reguły samoistnie ustępują wchłaniają się po kilku dniach. Obecnie stosuje się naświetlania UVB typu: wąskopasmowego – długość fal promieni UVB NB przechodzi od 311 do 312nm bardziej skuteczne.

Zobacz więcej