Łuszczyca to nie tylko choroba ciała

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Łuszczyca to nie tylko skóra pokryta łuskami, ale również lęk przed: odrzuceniem, brakiem życia rodzinnego i towarzyskiego, trudnością ze znalezieniem pracy oraz powikłaniami chorobowymi, które mogą prowadzić do niepełnosprawności. W społeczeństwie wciąż jeszcze brakuje tolerancji dla chorych, których komfort życia z uwagi na objawy łuszczycy diametralnie się obniża.

PL_PSO_disease_01_A

Jak z nią postępować?

Łuszczyca jest chorobą nieuleczalną i może przyjmować różny stopień nasilenia, zajmując nawet całe ciało. Podstawą w łuszczycy jest wczesne rozpoczęcie terapii, ponieważ brak skutecznego leczenia może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, np.: zaburzeń w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Odpowiednie postępowanie w łuszczycy jest podstawą do poprawy jakości życia. Łuszczycy może towarzyszyć również łuszczyca stawowa, a to z kolei w krótkim okresie prowadzi do trwałej niepełnosprawności ruchowej. Dlatego uzyskując diagnozę od lekarza: „Ma Pan/Pani łuszczycę”, pacjent powinien jak najszybciej rozpocząć terapię.

Skąd się bierze? Główni sprawcy

Geneza występowania łuszczycy związana jest z błędnym funkcjonowaniem limfocytów T. W wyniku tego dochodzi do rozwoju stanu zapalnego oraz nadmiernej proliferacji keratynocytów co prowadzi m.in. do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Zwiększenie liczby podziałów komórkowych i przyspieszenie intensywności procesów metabolicznych w wybranych warstwach skóry, powoduje namnażanie komórek naskórka ponad normę. W efekcie tego namnożony naskórek łatwo ulega złuszczeniu. Przechodzenie komórek z warstwy podstawnej od rogowej: ludzie zdrowi - około 28 dni, pacjenci z łuszczycą - 3-4 dni.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że łuszczyca nie jest zakaźna. Choroba posiada natomiast uwarunkowania genetyczne – obecnie zidentyfikowano kilkanaście różnych genów odpowiadających za jej występowanie. Łuszczyca wiąże się z niewłaściwym funkcjonowaniem układu odpornościowego człowieka. Dotychczas nie odkryto terapii, która umożliwiłaby całkowite wyleczenie. Jednakże dostępne, refundowane w Polsce leki pozwalają na kontrolowanie objawów choroby, podnosząc tym samym komfort życia pacjentów.

Zobacz więcej