Krótki glosariusz

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

● Komórka B: typ białej krwinki; komórki B pomagają zwalczać infekcje

● Szpik kostny: gąbczasta, wewnętrzna część kości, gdzie powstają komórki krwi

● PBL: przewlekła białaczka limfocytowa

● Badanie tomograficzne: badanie, w którym wykonuje się serię zdjęć rentgenowskich składających się na trójwymiarowy obraz wewnętrznych części ciała

● DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy (materiał genetyczny)

● Hematolog: specjalista w zakresie chorób krwi

● Hemoglobina: składnik czerwonych krwinek, który transportuje tlen

● Białaczka: rodzaj nowotworu krwi lub szpiku kostnego

● Węzeł chłonny: element układu odpornościowego, który działa jak filtr dla obcych ciał, zatrzymując i niszcząc je

● Limfocytoza: wzrost liczby białych krwinek

● Komórka złośliwa: komórka mnożąca się ponad normę

● Onkolog: specjalista w zakresie chorób nowotworowych

● Patolog: specjalista badający próbki w celu potwierdzenia lub wykluczenia danej choroby

● Płytka krwi: składnik krwi odpowiadający za jej krzepnięcie

● Guz: obrzęk części ciała spowodowany nieprawidłowym rozrostem tkanki

CEE_CLL_disease_01_E
Zobacz więcej