Przyczyny i czynniki ryzyka

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Nie wiemy, co powoduje PBL, jednak w ostatnich latach wielu badaczy poświęciło się badaniom nad PBL w celu zrozumienia przyczyn tej postaci białaczki.

Liczne badania umożliwiły zrozumienie niektórych ze zmienionych mechanizmów biologicznych odpowiedzialnych za rozmnażanie się i dłuższe życie limfocytów w PBL. Obecnie wiadomo, że niektóre czynniki, przede wszystkim zmiany genetyczne, wspólnie przyczyniają się do wydłużenia życia limfocytów i ich podziału bez „uzasadnionego” powodu. Jest kilka czynników mogących zwiększać ryzyko wystąpienia PBL:

PL_CLL_disease_01_D

● Wiek. Ryzyko zachorowania na PBL zwiększa się z wiekiem. Większość osób z PBL ma ponad 60 lat. U osób poniżej 40. roku życia choroba ta rozwija się rzadko. Częstość występowania PBL w populacji zwiększa się z poniżej jednego przypadku na 100 000 osób w wieku 40–44 lat do ponad 30 przypadków na 100 000 osób w wieku 80 lat i starszych. U starszych pacjentów choroba ma zazwyczaj gorszy przebieg, gdyż diagnozuje się u nich bardziej agresywną postać PBL, zaś ich organizmy źle znoszą leczenie i objawy choroby.
● Płeć. PBL częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.
● PBL w wywiadzie rodzinnym. Większość osób z PBL nie miała w rodzinie nikogo z PBL. W przypadku krewnych pierwszego stopnia pacjentów z PBL prawdopodobieństwo zachorowania na PBL jest trzy/cztery raz większe niż w przypadku osób, które nie mają krewnych pierwszego stopnia z tą chorobą. Ryzyko to jest jednak wciąż niewielkie. Przykładowo, prawdopodobieństwo zachorowania na PBL u 60-letniego rodzeństwa lub dziecka osoby chorej na PBL wynosi 3–4 na 10 000 przypadków tej choroby, w porównaniu a 1 na 10 000 w przypadku 60-letniej osoby, która nie miała w rodzinie nikogo cierpiącego na PBL.
● Pochodzenie etniczne. PBL najczęściej występuje u osób pochodzenia europejskiego.

Zobacz więcej