Opcje leczenia

Obecnie hematolodzy postępują zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, które zalecają stosowanie leczenia jedynie u osób, u których choroba jest w bardziej zaawansowanym stadium lub wyraźnie postępuje. Każda osoba z PBL ma inne doświadczenia z chorobą: inne objawy i inne rokowanie. PBL rzadko udaje się wyleczyć. Leczenie pozwala zmniejszyć objawy i spowolnić postęp choroby. Lekarz omówi z Tobą możliwości leczenia.