Leczenie raka prostaty

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

NA CZYM POLEGA LECZENIE

Aby lepiej zrozumieć możliwy przebieg raka gruczołu krokowego i poznać istotne badania, przedstawiamy historię pana Jana - pacjenta, który z chorobą zmaga się od kilku lat.

Historia pana Jana - leczenie raka prostaty.

JAK MOŻNA SKLASYFIKOWAĆ STRATEGIE TERAPEUTYCZNE?

  • W celu wyleczenia pacjenta wdrażana jest określona strategia terapeutyczna.
  • Strategia obserwacji jest stosowana w celu monitorowania rozwoju choroby w czasie.
  • Strategia paliatywna jest stosowana w celu zmniejszenia lub wyeliminowania objawów spowodowanych progresją choroby.

Najpierw należy odróżnić podejścia obserwacyjne od terapii aktywnych. W pierwszym przypadku nie wdraża się żadnej terapii, za to prowadzi się częste badania kontrolne, których celem jest obserwowanie rozwoju choroby i ewentualna modyfikacja podejścia terapeutycznego. Możliwe są tu dwie opcje: aktywny nadzór i baczna obserwacja. W przypadku aktywnego nadzoru lekarz monitoruje guza i jego wzrost na podstawie ścisłego harmonogramu wizyt. Podczas każdej wizyty wykonuje się kilka badań.

Celem jest wdrożenie innych opcji leczenia w razie wystąpienia objawów progresji choroby. Aktywny nadzór to ścieżka leczenia odpowiednia w przypadku zlokalizowanego raka prostaty o niskim stopniu zaawansowania w skali Gleasona. U pacjentów z lokalnie zaawansowanym rakiem prostaty zalecane są inne sposoby leczenia. W strategii bacznej obserwacji lekarz planuje regularne wizyty w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta i zaleca dalsze leczenie w razie wystąpienia objawów. Takie leczenie jest na ogół zalecane, kiedy pacjent nie kwalifikuje się do prostatektomii, radioterapii lub terapii hormonalnej. Może być to związane z wiekiem lub chorobami, z powodu których takie terapie mogą być niebezpieczne dla pacjenta. 

Taka opcja leczenia nie powinna być traktowana jak brak działania. Przeciwnie – jest ona często brana pod uwagę w przypadku pacjentów, u których choroba jest niezbyt agresywna, prawdopodobnie będzie rozwijać się w bardzo wolnym tempie i wiąże się z niskim ryzykiem.  Można ją wdrożyć u pacjentów (w szczególności u osób w podeszłym wieku), którzy jednocześnie cierpią na poważne choroby i mają gorsze rokowania. Natomiast opcje dostępne w ramach terapii aktywnych są bardzo zróżnicowane i obejmują zabiegi operacyjne, radioterapię, terapię hormonalną, chemioterapię, a także – dzięki nieustannym badaniom w tym obszarze – nowe terapie.

Zobacz więcej