Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Co to jest rak prostaty?

Co to jest rak prostaty?

Rak prostaty (gruczołu krokowego) to najczęstszy nowotwór u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, przy czym częstość jego występowania wzrasta z wiekiem. Rozwój raka prostaty zależy od androgenów. 

Obecnie jest to drugi najczęstszy nowotwór wśród mężczyzn zarówno z powodu starzenia się populacji, jak i upowszechnienia diagnostyki dzięki większej liczbie wykonywanych badań diagnostycznych, wizyt u urologów i biopsji.

Jak powstaje guz?

Guz powstaje, ponieważ prawidłowy i uporządkowany mechanizm podziału komórek zachodzący we wszystkich tkankach organizmu może wymknąć się spod kontroli – komórki zaczynają mnożyć się i różnicować w niekontrolowany sposób i tworzą masę (guzek), która będzie dalej rosła. Guzy mogą rozwinąć się do postaci łagodnych lub złośliwych. Aby dokładnie ustalić rodzaj nowotworu, konieczna jest biopsja. Guzy łagodne zwykle rozwijają się powoli i nie rozprzestrzeniają się na sąsiednie tkanki; problemy mogą pojawić się, kiedy guzy zwiększą swoją objętość i zaczną naciskać na sąsiednie narządy. Guzy złośliwe mogą zaatakować sąsiednie tkanki. Poza tym komórki mogą odłączyć się od pierwotnego guza, a następnie przedostać się przez krwiobieg lub układ chłonny do odległych narządów i tkanek; w takim przypadku mówimy o przerzutach.

Choć ten mechanizm jest wspólny dla wszystkich nowotworów, trzeba pamiętać, że każdy guz ma własną historię – istnieje ponad 200 rodzajów nowotworów i różne możliwości leczenia.

Rak prostaty

Jest wiele różnych rodzajów raka prostaty, z których część rozwija się bardzo wolno, do tego stopnia, że nie powodują żadnych problemów przez całe życie pacjenta. Onkolodzy mówią wówczas o formach o „powolnym przebiegu”. Jednak w innych przypadkach komórki mnożą się szybko, są w stanie zaatakować sąsiednie tkanki, a nawet uderzyć na odległość, dając przerzuty.

Łagodny rozrost prostaty

Łagodny rozrost prostaty to choroba, w której dochodzi do zwiększenia rozmiarów prostaty w odpowiedzi na łagodny wzrost tkanki. Jest to jedna z najczęstszych chorób dotykających dorosłych mężczyzn (ponad 50% mężczyzn powyżej 40. roku życia) i choć nie jest ona złośliwa, może powodować problemy i niedogodności. Łagodny rozrost prostaty nie może przerodzić się w raka prostaty – są to dwie osobne choroby, które obejmują różne części prostaty, chociaż często występują równocześnie.

    PHPL/ONC/0917/0002