Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Dieta

PODSTAWOWE ZASADY DIETETYCZNE DLA PACJENTÓW Z RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO

PODSTAWOWE ZASADY DIETETYCZNE DLA PACJENTÓW Z RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO

Denis Mlakar-Mastnak, pielęgniarka dyplomowana, specjalista dietetyki klinicznej.

Rak prostaty z przerzutami i odżywianie

Rak prostaty z przerzutami i odżywianie

Rak prostaty z przerzutami i odżywianie

Dieta

Dieta

Istnieje związek między odżywianiem a zapobieganiem rakowi prostaty. Ilość dostarczanej energii to jeden z czynników, który można modyfikować w celu kontrolowania progresji guza. Ponadto dieta odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozrostowi prostaty.