Otyłość u osób po chorobie nowotworowej

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

Otyłość jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Columbia stwierdzono związek między rakiem a przyrostem masy ciała. Taka zależność może jeszcze bardziej nasilać te tendencje.

Zespół Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku  opublikował w czasopiśmie Journal of Clinical Oncology badanie, w którym stwierdzono, że osoby, które wygrały z rakiem, mogą mieć większą skłonność do otyłości niż populacja ogólna. Otyłość jest uznawana za jeden z czynników ryzyka wielu chorób przewlekłych i niektórych rodzajów raka, w tym raka prostaty.

CEE_PC_support_00_A
Stock photo. Posed by model.

Badacze przeanalizowali dane uzyskane od niemal 540 tys. dorosłych pacjentów zarejestrowanych w amerykańskim badaniu ankietowym zdrowia (NHIS). Uwzględniono w nim zarówno kobiety, jak i mężczyzn, różne rodzaje raka, wśród których najwięcej było przypadków raka piersi i raka prostaty.
Oceniano zarówno występowanie otyłości, jak i częstość rozpoznawania raka w latach 1997–2014.
Stwierdzono ogólny wzrost częstości występowania otyłości definiowanej jako wskaźnik masy ciała powyżej 30, jednak w przypadku osób po chorobie nowotworowej częstość występowania otyłości rosła w skali roku o 2,9% w porównaniu ze wzrostem o 2,3% u osób, u których nigdy nie zdiagnozowano raka.

„Wyniki te sugerują, że otyłość wśród osób po chorobie nowotworowej stanowi coraz większe obciążenie dla publicznej opieki zdrowotnej, co wymaga ukierunkowanych interwencji, w tym działań w kierunku kontrolowania masy ciała, aby powstrzymać rosnącą tendencję do otyłości obserwowaną wśród osób po chorobach nowotworowych”, stwierdziła Heather Greenlee, profesor epidemiologii w Instytucie Zdrowia Publicznego im. Mailmana na Uniwersytecie Columbia.

Możliwe przyczyny częstszej otyłości wśród osób po chorobie nowotworowej można przypisać efektom terapii przeciwnowotworowych i zmęczeniu, które przyczynia się do ograniczenia aktywności fizycznej. Badanie to uwydatnia ogromne korzyści płynące z aktywności fizycznej i racjonalnej diety. Te dwa czynniki mają decydujące znaczenie szczególnie w przypadku osób chorych na raka.

  • Piśmiennictwo

    1. Greenlee H, Shi Z, Sardo Molmenti CL, Rundle A, Tsai WY, Trends in Obesity Prevalence in Adults With a History of Cancer: Results From the US National Health Interview Survey, 1997 to 2014, J Clin Oncol 2016; 34: 3133-3140. doi: 10.1200/JCO.2016.66.4391
    2. Cancer Survivors More Likely to be Obese, Study Suggests, American Institute for Cancer Research, 24 sierpnia 2016 r.
    3. Kava R, Cancer Survivors More Prone To Obesity, American Council on Science and Health, 11 sierpnia 2016 r.
    4. Preidt R, Cancer Survivors More Prone to Obesity, Study Finds, Health Day, 9 sierpnia 2016 r.
Zobacz więcej