Cele terapii schizofrenii

Prześlij mailem
Pobierz
Drukuj

W okresie ostatniego półwiecza cele terapii znacząco się zmieniły. 50 lat temu stanowiło je uspokojenie chorych, przed 30 laty – redukcja urojeń i omamów.

W erze nowych leków przeciwpsychotycznych i nowych sposobów oddziaływań środowiskowych i psychosocjalnych jest to możliwe. Dowodem na to są podane kilka lat temu przez ekspertów kryteria trwałej remisji lub nawet wyzdrowienia w schizofrenii

Lekarz może rozpoznać remisję schizofrenii, jeżeli podczas przeprowadzanego badania stan pacjenta spełnia następujące kryteria:

  • redukcja wszystkich objawów negatywnych i pozytywnych według skali do oceny stanu psychicznego (w okresie ostatnich 2 lat),
  • praca w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub nauka w wymiarze co najmniej szkoły wieczorowej lub studiów zaocznych (w okresie ostatnich 2 lat),
  • dla osób w wieku emerytalnym – aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, rekreacji i wolontariacie,
  • zdolność do autonomicznego, samodzielnego codziennego funkcjonowania oraz zdolność do samodzielnego inicjowania aktywności,
  • przynajmniej raz w tygodniu spotkania „socjalizujące” z osobami spoza rodziny.
CEE_SCHIZO_treatment_01_B
Stock photo. Posed by model.

Czy wiesz, że...

Obecnie cele są zupełnie inne i dotyczą tzw. remisji czynnościowej, a więc takiej sytuacji, gdy osoba chora na schizofrenię wraca do dobrego poziomu funkcjonowania w rodzinie, szkole lub pracy, w gronie znajomych oraz podczas spędzania wolnego czasu.

Czy chory na schizofrenię może założyć rodzinę i mieć dzieci?

Posiadanie rodziny, bycie w rodzinie to jeden z kluczowych elementów naszego funkcjonowania. Nie ma żadnych uzasadnionych podstaw do tego, by ludzie chorujący na schizofrenię nie mogli funkcjonować w związkach małżeńskich/partnerskich lub by nie mogli posiadać dzieci (ryzyko związane z dziedziczeniem zostało omówione w artykule Przyczyny schizofrenii w kategorii Czym jest schizofrenia i jak ją zdiagnozować? w zakładce Schizofrenia).

Pamiętaj!

Obecne możliwości nowoczesnej terapii, leczenia ambulatoryjnego i środowiskowego schizofrenii sprzyjają zawieraniu związków i ich kontynuowaniu.

Zobacz więcej